Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Parlament schválil novelu zákona o miestnych daniach

Metodika SKDP, 26.11.2021

Poslaneckou novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa upravuje možnosť obce oslobodiť alebo znížiť daň z nehnuteľnosti na podporu športu. Pozmeňujúcim poslaneckým návrhom sa navyše rozširuje okruh ubytovacích zariadení podliehajúcich dani z ubytovania a osôb zúčastnených na plnení daňovej povinnosti o sprostredkovateľov ubytovania prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy (internetového rezervačného portálu), a závadza sa aj možnosť určenia dane za ubytovanie paušálnym spôsobom. Účinnosť vyhlásením.

Odporúčaný režim v kancelárii daňového poradcu

Tajomnik SKDP, 26.11.2021

Od 25.11.2021 platí Vyhláška ÚVZ č. 263/2021, na základe ktorej sa uzatvárajú všetky prevádzky služieb. Daňoví poradcovia nemajú ustanovenú výnimku zo zákazu.

Stanovisko SKDP k tzv. Daňovo-odvodovej reforme

Tajomnik SKDP, 24.11.2021

V Slovenskej komore daňových poradcov sme si s veľkým záujmom vypočuli základné tézy tzv. Daňovo-odvodovej reformy, ktoré nám v uplynulých dňoch predstavilo Ministerstvo financií SR.

Ministerstvo financií SR predstavilo štvrtú časť daňovej revolúcie: ZDANENIE ŽIVNOSTNÍKOV A REŠTAURAČNÝ BALÍK

Sprava_databaz, 23.11.2021

Ministerstvo financií SR v rámci tlačovej konferencie ku štvrtej časti daňovej revolúcie predstavilo NOVÉ ZDANENIE ŽIVNOSTNÍKOV, ZMENY PRE REŠTAURÁCIE AJ POMOC V BOJI S PANDÉMIOU.

Najčastejšie otázky a odpovede k oznamovaniu bankových účtov platiteľmi DPH

Sprava_databaz, 22.11.2021

Finačná správa zverejnila najčastejšie otázky a odpovede k oznamovaniu bakových účtov platiteľmi DPH. Táto povinnosť vyplýva z novelizovaného zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 408/2021 Z. z., ktorým 15. novembra 2021 nové ustanovenia § 6 a § 85kk nadobudli účinnosť . Všetci platitelia DPH sú teda povinní od 15. novembra 2021 oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH, t.j. ktoré používajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH.

Klubové stretnutie: Ako komunikovať v online priestore - mítingy a webináre

Asistent SKDP, 18.11.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár "Ako komunikovať v online priestore - mítingy a webináre"

Len uplatňovanie zásady „poznaj svojho klienta" nestačí.

Tajomnik SKDP, 16.11.2021

Finančná spravodajská jednotka zverejnila prvé rozhodnutie podľa zákona o predchádzaní legalizácie príjmu z trestnej činnosti a financovaní terorizmu.

Ministerstvo financií dnes zverejní tretiu časť Daňovej revolúcie

Metodika SKDP, 16.11.2021

MF SR dnes predstaví tretiu časť daňovo-odvodovej reformy, ktorá sa má týkať zdaňovania firiem. Ďalšie detaily Daňovej revolúcie predstaví MF SR v nabližších dňoch. Minister financií Igor Matovič predbežne avizoval tlačovú besedu na piatok, 19. novembra 2021 o 14.00 hod., kedy má predstaviť reštauračný balík zmien a zdaňovanie SZČO.

Ministerstvo financií SR predstavilo daňovo-odvodovú reformu s názvom daňová revolúcia

Metodika SKDP, 16.11.2021

V nedeľu 14. novembra 2021 minister financií prezentoval prvú časť Daňovej revolúcie, ktorá sa týka podpory rodiny. V pondelok 15. novembra 2021 bola predstavená druhá časť, zdaňovanie práce. V utorok 16. novembra 2021 minister financií predstavil aj tretiu časť a to Zdaňovanie firiem.

Konzultácie a podnety k novému zákonu o používaní e-kasy

Metodika SKDP, 15.11.2021

Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o termíne konania konzultácií k pripravovanému návrhu zákona o používaní pokladnice e-kasa klient, ktorým sa má nahradiť zákon č. 289/2008 Zb. o používaní ERP.

Vládna novela daňového poriadku, zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a zákonov o spotrebných daniach zverejnená v Zbierke zákonov

Metodika SKDP, 12.11.2021

Novela daňového poriadku, zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a zákonov o spotrebných daniach zverejnená v Zbierke zákonov SR. Účinnosť 15. novembra 2021 s posunutou účinnnosťou vybraných ustanovení od 1. januára 2022 a 1. júla 2022.

Klubové stretnutie: Očná jóga

Asistent SKDP, 16.11.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár, tentokrát sa nebudeme venovať daniam, ale Vášmu zdraviu.

FRSR klientom nahlasovanie bankových účtov uľahčí

Sprava_databaz, 15.11.2021

Všetci platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Tejto novej povinnosti sa však nemusia obávať. Vzor tlačiva bude zverejnený na portáli finančnej správy, predvyplnený formulár bude podnikateľom aj automaticky doručený do ich schránok na portáli finančnej správy. Celkovo sa táto povinnosť dotkne 207.140 platiteľov DPH.

Zdanenie kryptomien v Rakúsku

Tajomnik SKDP, 10.11.2021

Návrh nemeckej daňovej reformy zaraďuje bitcoin a ďalšie kryptomeny do rovnakej triedy s inými kapitálovými aktívami, ako sú akcie a fondy. Ak dosiahnete zisk, bude zdanený rovnakou osobitnou sadzbou dane 27,5%.

Spolupráca SKDP a MF SR

Tajomnik SKDP, 10.11.2021

Odborná spolupráca medzi MF SR a SKDP znovu pokračuje formou zasadania odborných komisií.

Prezidentka podpísala poslaneckú novelu zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 10.11.2021

Prezidentka Slovenskej republiky podpísala poslaneckú novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorou sa s účinnosťou od 1. januára 2022 upravuje režim zdanenia gastrolístkov a finančných príspevkov na stravovanie.

Prezidentka podpísala vládnu novelu daňového poriadku, zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a zákonov o spotrebných daniach

Metodika SKDP, 09.11.2021

Prezidentka Slovenskej republiky včera podpísala vládnu novelu daňového poriadku, zákona o DPH, zákona o dani z príjmov a zákonov o spotrebných daniach. Účinnosť 15. novembra 2021 s posunutou účinnnosťou 1. januára 2022 a 1. júla 2022.

Poslanecká novela zákona o miestnych daniach v MPK

Metodika SKDP, 09.11.2021

Návrh novely zákona č. 582/2004 z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie do 16. novembra 2021 má za cieľ umožniť obciam úplne oslobodiť alebo znižiť daň z nehnuteľnosti na prestavby alebo nebytové priestory slúžiace na šport a športové akitvity.

Oznámenie podnikateľských účtov

Tajomnik SKDP, 09.11.2021

Všetci platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Tejto novej povinnosti sa však nemusia obávať. Vzor tlačiva bude zverejnený na portáli finančnej správy, predvyplnený formulár bude podnikateľom aj automaticky doručený do ich schránok na portáli finančnej správy. Celkovo sa táto povinnosť dotkne 207.140 platiteľov DPH.

Návrh Vyhlášky o kritériách pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti v MPK

Metodika SKDP, 05.11.2021

MF SR dnes zverejnilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Vyhlášky o kritériách pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti. Účinnosť 1. januára 2022. Ukončenie MPK 26. novembra 2021.

Schválená novela zákona o finančnej správe

Metodika SKDP, 03.11.2021

NR SR včera schválila vládnu novelu zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Účinnosť 1. decembra 2021, 1. januára a 1. júna 2022.

Schválená novela zákona o účtovníctve

Metodika SKDP, 04.11.2021

NR SR včera schválila vládnu novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účinnú od 1. januára 2022.

Klubové stretnutie k rozhodnutiam vo veciach daňových, publikovaných v Zbierke stanovísk a rozhodnutí súdov SR za rok 2021

Asistent SKDP, 03.11.2021

Vážení daňoví poradcovia, členovia SKDP pozývame Vás na klubové stretnutie - webinár s JUDr. Ivanom Rumanom (NS SR)

Zákon, ktorý má novelizovať niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia je MPK

Metodika SKDP, 28.10.2021

Ministerstvo hospodárstva SR dnes zverejnilo na medzirezortné pripomienkovanie s termínom do 19. novembra 2021 návrh zákona, ktorým sa majú novelizovať niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. S účinnosťou od 1. mája 2022 sa majú v oblastí daní a účtovníctva novelizovať aj zákon o účtovníctve, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Schválená vládna novela daňového poriadku a ďalších daňových zákonov

Metodika SKDP, 29.10.2021

NR SR schválila vládnu novelu zákona o správe daní (daňový poriadok), ktorým sa novelizujú zákon o dani z príjmov, zákony o spotrebných daniach, zákon o DPH a zákon o dani z poistenia. Účinnosť 15. novembra 2021, 1. januára 2022 a 1. júla 2022.

Schválená novela zákona o dani z príjmov - zdanený gastrolístok aj finančný príspevok

Metodika SKDP, 31.10.2021

NR SR včera schválila poslaneckú novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa má s účinnosťou od 1. januára 2022 upraviť a zrovnoprávniť daňový režim gastrolístkov a finančných príspevkov na stravovanie.

TS: Návrh plánu pre rozvoj rodinných podnikov je nedostatočný

SKDP Press, 19.10.2021

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku. Aj keď obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinným firmám, jeho znenie považujeme za nedostatočné. Najmä z dôvodu, že daňový aspekt tejto problematiky rieši len veľmi vágne a bez konkrétnych termínov plnenia.

Blíži sa obojsmerné elektronické doručovanie

Sprava_databaz, 15.10.2021

FR SR vo svojom newsletteri informuje daňovníkov o plánovanom zavedení obojsmernej elektronickej komunikácie

Návrh zákona o používaní pokladnice e-kasa klient nahradí zákon o používaní ERP

Metodika SKDP, 12.10.2021

Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkovanie Predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu nového zákona o používaní pokladnice e-kasa klient, ktorým sa nahradí zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov.

Poslanecká novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie

Metodika SKDP, 12.10.2021

Poslanecký návrh na vydanie novely zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, zavádza inštitút súkromnej výroby piva a nulovú sadzbu spotrebnej dane domácky vyrobeného piva vo vymedzenom množstve pre vlastnú konzumáciu, a inštitút malého samostatného liehovaru a zníženú sadzbu dane na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku a na lieh vyrobený v malých liehovaroch iných členských štátoch. Navrhovaná účinnosť 1. januára 2022.

 

© SKDP 2010