Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Tlačivá platné od 1.1.2018

Sprava_databaz, 12.01.2018

Niektoré tlačivá čakajú zmeny. Tlačivo DP k DzMV zostáva nezmenené. Daňové priznanie k tejto dani treba podať do konca januára. Medzi najdôležitejšie termíny patrí nepochybne koniec marca, keď treba podať DP k dani z príjmu.  Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii počas januára. Pre verejnosť ich finančná správa sprístupní na portáli finančnej správy ako aj v tlačenej podobe na daňových úradoch v druhej polovici januára.  

Časté otázky - FR SR

Sprava_databaz, 12.01.2018

Externý newsletter Finančnej správy SR č. 1/2018 obsahoval nasledujúce otázky a odpovede z oblasti daní.

Tretinu trhu neživotného poistenia čakajú nižšie sadzby dane

Sprava_databaz, 12.01.2018

Poistný trh na Slovensku čakajú od októbra zmeny. Ministerstvo financií SR (MF SR) pripravilo novelu zákona o dani z poistenia, ktorá nahradí 8% ný odvod z neživotného poistenia. Celkovo sa znížené sadzby tejto dane budú uplatňovať na tretinu objemu neživotného poistenia, čo znamená, že tieto poistenia by mohli byť lacnejšie. Na PZP, ktoré tvorí ďalších takmer 30% trhu sa bude vzťahovať nulová sadzba dane.

Nové informácie na FR SR

Sprava_databaz, 12.01.2018

FR SR vydala dňa 11. januára 2018 nové informácie z oblasti cla a informáciu o vydaní opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352 ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Finančný spravodajca MF SR

Sprava_databaz, 10.01.2018

Ministerstvo financií SR vydalo Metodické usmernenie č. MF/7644/2018-732 a Oznámenie č. MF/20544/2017-732 týkajúce sa spotrebnej dane z minerálneho oleja.

Zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018

Sprava_databaz, 10.01.2018

Finančná správa SR zverejnila zoznam variabilných symbolov na platenie daní a preddavkov v I. štvrťroku 2018

Prehľad novelizovaných zákonov s účinnosťou k 1.1.2018

Sprava_databaz, 10.01.2018

V databáze daňové právo (ISB) nájdete aktuálne znenia všetkých novelizovaných daňových zákonov s účinnosťou k 1. januáru 2018.

Ostatné informácie FR SR

Sprava_databaz, 12.01.2018

Finančná správa SR vydala informáciu k predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel, informáciu k § 54 zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a informáciu k elektronickej komunikácii po 1.1.2018.

Informácie FR SR k zákonu o dani z príjmov

Sprava_databaz, 10.01.2018

Finančná správa SR vydala v posledných dňoch niekoľko informácií k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2018.

Informácie FR SR v oblasti účtovníctva

Sprava_databaz, 10.01.2018

Finančná správa SR vydala v posledných dňoch informácie týkajúce sa noviel v oblasti účtovníctva. Zároveň uvádzame aktualizované znenia zákonov z tejto oblasti.

Informácie a usmernenia k zákonu o DPH

Sprava_databaz, 10.01.2018

Dňa 3. a 5. januára 2018 vydala FR SR informácie a usmernenie k zákonu o DPH. Informácie sa týkajú zmien v dôsledku schváleného zákona č. 334/2017 Z. z., ktorým sa od 1.1. 2018 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Nové metodické pokyny k zákonu o DPH

Sprava_databaz, 10.01.2018

Dňa 5. a 9. januára 2018 vydala Finančná správa SR niekoľko nových metodických pokynov. Metodické pokyny boli vydané v súvislosti so zákonom č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH.

Nové metodické pokyny k zákonu o dani z príjmov

Sprava_databaz, 10.01.2018

Dňa 29. decembra 2017 vydala Finančná správa SR niekoľko metodických pokynov k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2018. Nové metodické pokyny nadobúdajú platnosť od 1. januára 2018.

Aktuálne vzory tlačív

Sprava_databaz, 10.01.2018

Finančná správa SR vydala nasledovné informácie a oznámenia ku vzorom tlačív v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o dani z poistenia

Metodika, 09.01.2018

Dňa 9.01.2018 bola uverejnená informácia o začatí MPK k návrhu zákona o dani z poistenia. Návrh zavádza daň z poistenia, ktorá nahradí v súčasnosti platný 8% odvod z prijatého neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve. Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. októbra 2018. Termín ukončenia MPK 29.01.2018.

Povinnosť komunikovať s FS elektronicky po 1.1.2018

Lucia Mihokova, 01.01.2018

Od 1.1.2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov, a od 1.7.2018 fyzické osoby - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov.

Tlačivá platné od 1.1.2018

Lucia Mihokova, 30.12.2017

Elektronicky komunikujúci klienti s finančnou správou dostanú predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel už počas prvých dvoch januárových týždňov. Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii počas januára.

Index daňovej spoľahllvosti

Adriana Horvathova, 28.12.2017

8. decembra zasadala konzultačná rada prezidenta FR SR. Hlavným bodom programu bol index daňovej spoľahlivosti.

Vianočný večierok RK SKDP KE 14.12.2017 …

Adriana Horvathova, 28.12.2017

… sa konal tento rok v priestoroch reštaurácie Gesto Cafe & Brunch v Košiciach. Predchádzala mu prednáška V. Jarinkovičovej na tému DzP 2017.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Lucia Mihokova, 27.12.2017

Dňa 22. decembra 2017 bolo zverejnené opatrenie MF SR z 22. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPH a poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH

Lucia Mihokova, 27.12.2017

Dňa 22. decembra 2017 bolo zverejnené oznámenie MF SR o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k DPH ustanoveného opatrením MF SR z 8. decembra 2017 a oznámenie MF SR o vydaní poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu k DPH, vzor ktorého je účinný od 1.1.2017 a k 1.1.2018 zostáva nezmenený.

Novela zákona o DPH uverejnená v Zbierke zákonov SR

Lucia Mihokova, 27.12.2017

Dňa 23. decembra 2017 bol v eZbierke vyhlásený zákon č. 334 zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

Posilnené otváracie hodiny daňových úradov medzi sviatkami

Martina Pobisova, 22.12.2017

Finančná správa posilní medzi sviatkami úradné hodiny na daňových úradoch. Vo štvrtok 28.decembra budú totiž dočasne upravené úradné hodiny klientskych zón všetkých daňových úradov a ich organizačných zložiek. Kým štvrtok obvykle nie je stránkovým dňom, vo štvrtok 28.decembra budú klientske zóny na daňových úradoch dostupné v čase 08:00-14:00. Dôvodom je snaha finančnej správy vyjsť v ústrety najmä tým klientom, ktorých sa od januára dotkne povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky.  

Informácia o zmene ukladania individuálnej riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky v listinnej podobe do registra účtovných závierok

Martina Pobisova, 22.12.2017

Informácia o zmene ukladania individuálnej riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky v listinnej podobe do registra účtovných závierok. Zároveň upozorňujú na skutočnosť, že ak účtovná jednotka neuloží dokumenty podľa § 23a a 23b zákona o účtovníctve, dopustí sa správneho deliktu podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve, za ktorý daňový úrad uloží pokutu podľa § 38 ods. 2 písm. b) cit. zákona.

Nová finančná správa

Lucia Mihokova, 22.12.2017

Minister financií Peter Kažimír a prezident finančnej správy František Imrecze predstavili novinky vo fungovaní finančnej správy, ktorá v najbližších rokoch prejde zásadnými zmenami. MF SR v spolupráci s finančnou správou pripravujú Zákon o finančnej správe.

Novela zákona o dani z príjmov podpísaná prezidentom

Martina Pobisova, 27.12.2017

Prezident SR, podpísal dňa 20. decembra 2017 aj zákon zo 7. decembra 2017,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nové zákony podpísané prezidentom

Martina Pobisova, 21.12.2017

Dňa 19. decembra 2017 Prezident SR podpísal celkovo 10 zákonov, jeden z nich zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol vrátený parlamentu na prerokovanie. Medzi podpísanými zákonmi je zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon o štátnom rozpočte na rok 2018 a iné.

Vzor daňového priznania k DPH od 1.1.2018

Lucia Mihokova, 20.12.2017

Vo Finančnom spravodajcovi MF SR bolo uverejnené Opatrenie MF SR č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k DPH.

Virtuálna pokladnica - vylepšenie bezplatnej aplikácie finančnej správy (tlačová správa)

Lucia Mihokova, 20.12.2017

Finančná správa predstavila nový, praktickejší a modernejší vizuál VRP. Bezplatná aplikácia VRP je prístupná online na portáli finančnej správy.

Európska únia zavádza pravidlá definitívneho režimu DPH - tlačová správa z rokovania zástupcov ministerstiev financií a finančných správ členských štátov únie

Lucia Mihokova, 20.12.2017

Spolu so zavedením definitívneho režimu DPH členské krajiny EÚ rokujú aj o posilnení boja proti podvodom na DPH.

 

© SKDP 2010