Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Novela zákona o sociálnom poistení a niektorých zákonov - sociálna pomoc v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Metodika SKDP, 30.03.2020

V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon č. 63/2020 Z. z., krorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia COVID-19, ktorý upravuje podmienky nároku na ošetrovné pre rodičov detí a nemocenské pri karanténe v krízovej situácii a vytvára nástroj na finančnú podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO postihnutých krízovou situáciou. Účinnosť 27. marca 2020.

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a v justícii

Metodika SKDP, 30.03.2020

V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účinnosť 27. marca 2020.

Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO

Metodika SKDP, 29.03.2020

MH SR dnes zverejnilo prvé opatrenia na pomoc ekonomike.

Vyjadrenie SKDP k 2%

SKDP Press, 27.03.2020

Poukázanie 2% z daní: Jozef Danis - prezident Slovenskej komory daňových poradcov: "Neziskové organizácie a občianske združenia dostanú svoje financie od daňovníkov. Je verejný prísľub MF SR a FS SR, že všetky poukázané financie sa dostanú k prijímateľom 2% a to aj napriek tomu, že daňovníci nepodajú daňové priznanie do 31.3.2020 alebo neoznámia jeho odklad. V tejto osobitnej a ťažkej situácii je veľmi dôležité, aby bola zo strany daňových subjektov prejavená dôvera v štátne orgány. Pre účely poukázania podielu zaplatenej dane nie je nutné navštevovať daňové úrady a narýchlo si podávať priznanie alebo oznamovať jeho odklad. V krátkej dobe bude prijatá legislatíva, ktorá umožní poukázanie podielu zaplatenej dane aj bez potreby predlžovania lehoty na podanie daňových priznaní, resp. ktorá bude riešiť problematiku predkladania vyhlásení zo strany zamestnancov."

FS - Informácia k nariadeniu vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

Sprava_databaz, 27.03.2020

V súvislosti s Nariadením vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedopolatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov vydala Finančná správa Informáciu spolu s praktickými príkladmi.

Novela zákona o sociálnom poistení schválená v parlamente

Metodika SKDP, 26.03.2020

NR SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov, ktorá v súvislosti so šírením COVID-19 upravuje podmienky nároku na ošetrovné pre rodičov detí a nemocenské pri karanténe v krízovej situácii a nástroj na finančnú podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO postihnutých krízovou situáciou. Účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19 schválený v parlamente

Metodika SKDP, 26.03.2020

NR SR dnes schválila zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19. Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19 v parlamente

Metodika SKDP, 25.03.2020

Dnes je v parlamente SR v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovaný návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov ako prvá sociálna pomoc

Metodika SKDP, 25.03.2020

Vláda dnes schválila a do parlamentu SR posunula návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákoov v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia COVID-19, ktorý upravuje podmienky nároku na ošetrovné pre rodičov detí a nemocenské pri karanténe v krízovej situácii a vytvára nástroj na finančnú podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO postihnutých krízovou situáciou. Navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonom SR.

Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID-19

Metodika SKDP, 24.03.2020

Dnes bol zverejnený návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a návrh zákona na skrátené legislatívne konanie. Navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenia.

KORONA OPATRENIA FR SR

Metodika SKDP, 24.03.2020

Najčastejšie otázky a odpovede pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom

"Zlegálnenie" odkladov daňových priznaní

Tajomnik SKDP, 19.03.2020

Vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s COVID-19 na Slovensku, Ministerstvo financií SR bezodkladne presadilo na vláde SR prijatie opatrení v prospech daňovníkov. Dnes bolo v Zbierke zákonov SR publikované nariadenie vlády SR, ktorým sa "zlegálnil" odklad daňových priznaní (zatiaľ len pre oblasť dane z príjmov).

Nariadenie vlády SR o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov

Metodika SKDP, 19.03.2020

Dnes bolo zverejnené a zároveň nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania za nezaplatenie dane z príjmov a za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov a za neodvedenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote a za podmienok ustanovených v tomto nariadení.

Návrh opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením COVID-19

Metodika SKDP, 18.03.2020

Vláda SR na dnešnom rokovaní vzala na vedomie Informáciu o návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov

Metodika SKDP, 18.03.2020

Vláda SR dnes schválila návrh nariadenia o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej zaplatenej dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania a ročného hlásenia alebo za oneskorené zaplatenie dane z príjmov z dôvodou vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR od 12. marca 2020.

COVID-19

Tajomnik SKDP, 30.03.2020

Prehľad opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19

Tlačová správa - Návrh opatrení v súvislosti s ekonomickým dopadom COVID-19

SKDP Press, 16.03.2020

Opatrenia v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 budú mať značné ekonomické dopady. V súčasnosti sú podnikatelia obmedzení vo svojej podnikateľskej činnosti a rovnako sú obmedzené aj osobné kontakty medzi podnikateľmi a úradmi. Jozef Danis – prezident Slovenskej komory daňových poradcov: „Reagujeme na súčasnú nepriaznivú situáciu a v rámci komunikácie sme ministerstvu financií dali návrh opatrení na zmiernenie dopadov na daňové subjekty. Podnikatelia majú výrazné výpadky tržieb z dôvodu obmedzení a zatvorených prevádzok. Naše návrhy zahŕňajú napríklad nasledovné:“

SKDP: Návrh opatrení adresovaný MF SR

Tajomnik SKDP, 16.03.2020

Dnes o 10:00 sa prezident SKDP Jozef Danis a viceprezidentka SKDP Miriam Galandová zúčastnili na telekonferencii MF SR zameranej na plánované opatrenia v súvislosti s COVID-19.

Venujte zvýšenú pozornosť pri elektronickej komunikácii

Marian Kovac, 16.03.2020

Viacero zdrojov zneužíva dôveru ľudí a rozosiela podvodné emailove správy s odkazom na nové informácie ohľadne korona vírusu. Väčšina odkazov smeruje na škodlivú doménu a po kliknutí na odkaz si užívateľ stiahe do počítača škodlivý kód

Prevádzka kancelárie SKDP a ADP

Tajomnik SKDP, 16.03.2020

Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie poprosíme všetkých, aby nechodili osobne do kancelárie SKDP a ADP na Trnavskej ceste 74A v Bratislave, nakoľko kancelária je pre verejnosť od 16.3.2020 zavretá. Zamestnanci kancelárie však majú možnosť pracovať z domu, t.j. všetky vaše podnety a dopyty smerujte prosím na nás v elektronickej forme. Všetky podujatia, ktoré sú naplánované na najbližšie týždne budú prebiehať len on-line formou. Prajeme všetkým hlavne veľa zdravia.

Oznámenie o pripomienkovaní predbežnej informácie k pripravovaným novelám zákonov o spotrebných daniach

Metodika SKDP, 13.03.2020

MF SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu novely zákona o spotrebnej dani z MO, o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania apríl 2020.

Tlačová správa - Zmeny v daňovom poradenstve

SKDP Press, 12.03.2020

Daňové poradenstvo sa otvára širšiemu počtu uchádzačov. Od januára sa zmenili podmienky pre vstup do profesie. Dovtedy mohla byť daňovým poradcom iba osoba, ktorá mala vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania. Po novom sa daňovým poradcom môže stať absolvent akejkoľvek vysokej školy s 5 ročnou ekonomickou alebo právnickou praxou alebo 3 ročnou praxou asistenta daňového poradcu.

Tlačová správa - Obchody môžu nepredané potraviny darovať aj obciam

SKDP Press, 20.02.2020

Darovanie nepredaných potravín je už jednoduchšie. Od januára sa pre obchodníkov zmenili doterajšie podmienky a tovar môžu darovať väčšiemu počtu subjektov.

Nové metodické usmernenia a pokyny pre daň z príjmov a účtovníctvo

Sprava_databaz, 04.02.2020

Finačná správa pripravila v mesiaci január 2020 v oblasti dane z príjmov a účtovníctva nové Usmernenie k elektromobiom s účinnosťou od 01.01.2020, Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane ako aj Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2020 a od 01.01.2021.

Finančná správa SR - Metodické pokyny k DPH s účinnosťou od 01.01.2020

Sprava_databaz, 04.02.2020

Finančná správa SR uverejnila aktualizovaný metodický pokyn k postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 01.01.2020; aktualizovaný metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 01.01.2020; nový Metodický pokyn k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dodaní a nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a Metodický pokyn k úprave odpočítanej dane podľa § 54d zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty po 1.1.2020.

RUN TEAM daňových poradcov

Marian Kovac, 04.02.2020

Pridajte so do RUN TEAMU daňových poradcov a poďte si s nami zabehať ...

FS - aktualizované a nové metodické pokyny k DPH s účinnosťou od 01.01.2020

Sprava_databaz, 04.02.2020

Finančná správa SR vydala AKTUALIZOVANÉ metodické pokyny k registrácií zdaniteľných osôb podľa § 4; k postupu v prípade úmrtia fyzickej osoby, platiteľa dane, podľa § 83; k určeniu základu dane podľa § 22 zákona o DPH a NOVÉ metodické pokyny - k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 zákona o DPH; k podávaniu súhrnných výkazov podľa § 80; k uplatňovaniu DPH v režime call-of-stock podľa § 8a a §11a ako aj k priradeniu prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ podľa § 13a zákona o DPH.

Slávnostné odovzdanie osvedčení a privítanie nových daňových poradcov

Tajomnik SKDP, 16.01.2020

Slovenská komora daňových poradcov prijala do svojich radov 21 nových daňových poradcov. Vo stredu 15. januára 2020 privítal nových členov, úspešných absolventov náročných písomných a ústnych odborných skúšok, Jozef Danis, prezident komory. Slávnostné odovzdanie osvedčení a zloženie sľubu do rúk prezidenta sa uskutočnilo za prítomnosti zamestnancov kancelárie.

Tlačová správa - superodpočet

SKDP Press, 17.12.2019

Od januára 2020 bude možné dostať naspäť minimálne 42 centov z každého 1 eura investovaného do výskumu a vývoja. Menia sa podmienky pre superodpočet nákladov na výskum a vývoj. Ide o formu podpory pre firmy a živnostníkov cez zníženie si daní, ktorá nie je určená len pre jadrových inžinierov, ale aj pre bežné firmy, ktoré významne vylepšujú svoje produkty a služby.

Informácia k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Sprava_databaz, 02.12.2019

Informácia sa týka ostatnej novely zákona o DPH ako transpozícia práva EÚ (tzv. quick fixies), viaceré pro-podnikateľské, zjednodušujúce, ale aj spresňujúce opatrenia a úprava oslobodenia určitých zdaniteľných obchodov uskutočňovaných vo vybraných druhoch skladov (v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade).

 

© SKDP 2010