Prihlásiť
 
 

Aktuality

 
Tlačová správa - Zmeny v DPH

SKDP Press, 18.12.2018

Od januára už podnikateľom a účtovníkom ubudne starosť s dvojnásobným platením DPH. Doteraz ak nakupovali niektoré presne určené tovary v maloobchodných predajniach a nie vo veľkoobchode, tak museli DPH z nákupu odviesť dvakrát. V praxi ak napríklad prevádzka reštaurácie súrne potrebovala kúpiť ryžu, bazalku, či bylinkový čaj a zamestnanec išiel do najbližšieho hypermarketu, tak z vystaveného dokladu ERP si platiteľ dane (kupujúci) nemohol uplatniť odpočet dane, resp. musel odviesť daň štátu druhý krát.

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka

SKDP Press, 18.12.2018

SKDP je partnerom ankety Byrokratický nezmysel roka, ktorej cieľom je upozorniť na častokrát nezmyselné povinnosti, ktoré zaťažujú podnikateľov.

Portál Finančnej správy - odpovede na otázky daňových poradcov (Metodické dni SKDP k dani z príjmov)

Marian Kovac, 18.12.2018

Počas decembrových metodických dní SKDP vystúpil s príspevkom na tému Portál Finančnej správy hosť z Finančného riaditeľstva Ing. Jakub Lupták, projekt manažér projektov Portál FS a softwarning. Prinášame odpovede na otázky z diskusie ...

Predbežná informácia k novele zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 17.12.2018

17. decembra 2018 Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkovanie dodatok k predbežnej informácii k novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov so zámerom zlepšenia legislatívnych a administratívnych podmienok malých a stredných podnikov. Uvažuje sa so zavedením flexibilných opatrení na zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie výpočtu základu dane, so znížením administratívnej záťaže daňovníkov spojenej s registráciou na daň z príjmov cez prenesenie tejto povinnosti na správcu dane a so zjednodušením výpočtu preddavkov na daň vrátane oznamovania ich výšky správcom dane, a s prehodnotením lehoty na podávanie daňových priznaní. Prehodnotí sa zdaňovanie príjmov fyzických osôb s nízkym príjmom. Termín na pripomienky do 15. januára 2019.

Prezident SR nepodpísal opätovne schválený zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 18.12.2018

Zákon z 13. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Účinnosť 1. januára 2019.

FS - otázky a odpovede

Sprava_databaz, 13.12.2018

Informácia prináša súhrn najčastejších otázok a odpovedí z daňovej oblasti.

Daňové zákony a novely podpísané prezidentom

Metodika SKDP, 12.12.2018

11. decembra 2018 prezident SR podpísal niekoľko daňových zákonov a noviel schválených parlamentom minulý týždeň - poslaneckú novelu zákona o dani z príjmov, novelu zákona o energetickej efektívnosti, ktorá upravuje zákon o dani z príjmov, nový zákon o finančnej správe, vládnu novelu zákona o DPH, novelu zákona o používaní ERP, zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, novelu zákona o cestnej doprave, ktorá upravuje zákon o používaní ERP, novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu.

Novela vyhlášky MF SR 467/2002 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Metodika SKDP, 12.12.2018

Ministerstvo financií zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele vyhlášky MFSR č. 467/2002 Z. z. v súvislosti s novelou zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktoré zavádzajú nové pojmy "súkromný výrobca destilátu" a "bezdymový tabakový výrobok". Zámerom je doplnenie nových pojmov a nastavenie správneho označovania platieb. Termín na pripomienkovanie do 15. januára 2019.

Vetovaný zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 12.12.2018

Zákon zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie Národnou radou SR 13. decembra 2018.

Predbežná informácia k novele zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 12.12.2018

Ministerstvo financií SR zverejnilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov so zámerom zavedenia opatrení na zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie výpočtu základu dane, zníženia administratínej záťaže spojenej s registráciou na daň z príjmov prenesením tejto povinnosti na správcu dane, zjednodušenia výpočtu preddavkov na daň a prehodnotenia lehoty na podávanie daňových priznaní..

BLOG: Lesk a bieda záverečných prác

SKDP Press, 12.12.2018

Chvalabohu otravná aféra rigorozkagate už odznela, ale karavána by nemala ísť pokojne ďalej ignorujúc varovný štekot. Aféra vyplavila realitu, ktorá je zrejme súčasťou systému vysokého školstva už dávno a nemusí ísť len o kompiláciu záverečných prác, či plagiátorstvo.

Daňové a účtovné zákony 2019

Tajomnik SKDP, 07.12.2018

Aj tento rok sme pre Vás pripravili prehľad daňových a účtovných zákonov účinných k 1. januáru 2019. Publikácia obsahuje najširší obsah predpisov s vyznačením pôvodnej a novej právnej úpravy. Samozrejmou súčasťou je krátky komentár a dôvodová správa k meneným ustanoveniam. 

Vianočný večierok RK SKDP Košice

SKDP Press, 07.12.2018

Každoročne organizovaný Vianočný večierok sa konal aj tento rok

Schválené znenie novely zákona o energetickej efektívnosti

Metodika SKDP, 06.12.2018

4. decembra 2018 NR SR schválila novelu zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorá s účinnosťou od 1. februára 2018 upravuje zákon o dani z príjmov.

Schválený zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúci sa zdanenia

Metodika SKDP, 11.12.2018

5. decembra 2018 NR SR schválila zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia.

Schválený zákon o finančnej správe

Metodika SKDP, 11.12.2018

Dňa 5. decembra 2018 NR SR schválila vládny návrh zákona o finančnej správe.

Schválená poslanecká novela zákona o dani z príjmov

Metodika SKDP, 06.12.2018

4. decebra 2018 NR SR schválila poslanecký návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá zavádza zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa do 6. roku veku.

Schválený zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Metodika SKDP, 11.12.2018

6. decembra 2018 NR SR schválila poslanecký návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Nový zákon upravuje aj ustanovenia zákona o dani z príjmov. Účinnosť 1. januára 2019.

Rekord na skúškach daňových poradcov

SKDP Press, 05.12.2018

Na zimných skúškach daňových poradcov sa nám podarilo prekonať rekord.

Aplikácia na sledovanie legislatívy

SKDP Press, 04.12.2018

Aplikácia BIZNISINFO včas a ľudskou rečou informuje podnikateľov o zmenách v právnych predpisoch.

Schválená novela zákona o používaní ERP

Metodika SKDP, 12.12.2018

4. decembra 2018 NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP, ktorá upravuje zákon o správe daní (daňový poriadok), zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a zákon o sociálnom poistení. Účinnosť 1. januára 2019, 1. apríla 2019 a 1. októbra 2019.

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Metodika SKDP, 14.12.2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov zverejnený v Zbierke zákonov SR 14. decembra 2018.

Schválená novela zákona o DPH

Metodika SKDP, 04.12.2018

29. novembra 2018 NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Metodické dni k dani z príjmov a účtovníctvu

Tajomnik SKDP, 29.11.2018

Už o 10 dní privítame desiatky z Vás na tradične zaujímavom podujatí organizovanom v spolupráci s metodicko-legislatívnymi komisiami SKDP. Aj tento rok pre Vás pripravili zaujímavý program. Pre lepšiu orientáciu sme pre Vás pripravili prehľad tém, lektorov aj hostí.

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III.

Metodika SKDP, 29.11.2018

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III s cieľom schváliť súbor 36 opatrení zameraných na zníženie regulačného zaťaženia, na podporu podnikania a digitalizáciu procesov. Návrh obsahuje 4 opatrenia Ministerstva financií SR. Termín na pripomienkovanie do 7. decembra 2018

MF SR - Nové príspevky uverejnené vo Finančnom spravodajcovi

Sprava_databaz, 28.11.2018

Vo Finančnom spravodajcovi boli zverejnené nové príspevky ktorými sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní, vzory potvrdení o podaní daňových daňového priznania a poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

Informácia o novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sprava_databaz, 28.11.2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 17.10.2018 schválila zákon č. 312/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov SR dňa 14.11.2018. Novela zákona v článku V s účinnosťou od 1.1.2019 mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Poslanecká novela zákona o dani z príjmov na rokovaní vlády

Metodika SKDP, 28.11.2018

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým sa navrhuje zvýšenie daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti na programe rokovania vlády. Navrhovaná účinnosť od 1. apríla 2019.

Prezident nepodpísal opätovne schválenú novelu zákona o podpore cestovného ruchu

Metodika SKDP, 04.12.2018

29. novembra 2018 prezident nepodpísal opätovne schválenú poslaneckú novelu zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Schválená novela sa uverejní v Zbierke zákonov SR bez podpisu prezidenta. Novela upravuje zákon o dani z príjmov, Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde a ďalšie a zavádza nový inštitút, rekreačný poukaz. Účinnosť od 1. januára 2019.

FS - nové inforámcie

Sprava_databaz, 27.11.2018

Finančná správa vydala nové informácie týkajúce sa povinnosti úpravy základu dane z príjmov fyzických osôb pri skončení podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu nehnuteľnosti, ktoré účtujú v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, alebo ktoré vedú daňovú evidenciu.

 

© SKDP 2010