Prihlásiť
 
 Vzdelávajte sa s daňovými poradcami, absolvujte kurzy pre verejnosť

Akadémia daňových poradcov s.r.o. v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov organizuje semináre určené nielen daňovým poradcom, ale všetkým, ktorých osloví téma organizovaného seminára - širokú odbornú verejnosť.

Semináre sú pripravované väčšinou s možnosťou výberu osobnej účasti alebo on-line pripojením účastníkov.

Daňoví poradcovia sa musia vzdelávať počas celej svojej kariéry

Dôležitým poslaním SKDP je vytvárať predpoklady na zvyšovanie ich vzdelanostnej úrovne. Za týmto účelom komora zabezpečuje povinné vzdelávanie svojich členov. V zmysle Zásad povinného vzdelávania: daňový poradca (fyzická osoba) je v každom kalendárnom roku povinný absolvovať vzdelávacie podujatia v hodnote aspoň šiestich (6) kreditov, pričom minimálne 3 kredity musia byť získané účasťou na vlastných vzdelávacích podujatiach, t.j. podujatiach organizovaných Slovenskou komorou daňových poradcov a/alebo Akadémiou daňových poradcov s.r.o..

Zásady povinného vzdelávania daňových poradcov SKDP - platné a účinné od 01.01.2017
Vykonávací predpis k Zásadám povinného vzdelávania daňových poradcov /od 12.09.2017/
POTVRDENIE splnenia podmienok povinného vzdelávania SKDP
Klubové stretnutia SKDP
Spravodajca EXTRA 1/2017 - povinné vzdelávanie
Vyberte si z aktuálnej ponuky
vzdelávacích podujatí:


© SKDP 2010