Prihlásiť
 
 
JUDr.Miriam Galandová
Prezidentka SKDP
e-mail: miriam.galandova@prkpartners.com
Mag. Branislav Kováč
Viceprezident SKDP
e-mail: branislav.kovac@vgd.eu
JUDr. Jozef Vasilík
člen Prezídia SKDP
e-mail: vasilikj10@gmail.com
Phdr. Ľubica Dumitrescu
členka Prezídia SKDP
e-mail: ldumitrescu@deloittece.com
Ing. Silvia Hallová
členka Prezídia SKDP
e-mail:
silvia.hallova@sk.gt.com
Ing. Lucia Jeleníková
členka Prezídia SKDP
e-mail: ljelenikova@gmail.com
Ing. Marta Sčureková
členka Prezídia SKDP
e-mail: scurekova@gmail.com

© SKDP 2010