Prihlásiť
 
 

VZ SKDP 2022


Valné zhromaždenie SKDP 2022


Dovoľujeme si Vás pozvať na rokovanie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 27. októbra 2022. Valné zhromaždenie sa bude konať vo forme osobnej účasti a súčasne aj bez osobnej účasti členov SKDP s hlasovaním na diaľku v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. b) Štatútu SKDP.

Hide details for Predbežný pogram VZPredbežný pogram VZ
  1. Otvorenie rokovania, voľba predsedajúceho

  Voľba členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  2. Schválenie programu valného zhromaždenia

  3. Správa o činnosti prezídia od posledného valného zhromaždenia

  4. Návrhy nových vnútorných predpisov SKDP

  5. Voľby do orgánov SKDP

  6. Výročná správa 2021

  Hospodárenie v prvom polroku 2022

  7. Výročná správa SKDP za rok 2020 a 2021

  8. Finančný plán na roky 2023-2024

  9. Správa o činnosti dozornej rady od posledného valného zhromaždenia

  Správa o činnosti disciplinárnej komisie od posledného valného zhromaždenia

  10. Diskusia

  11. Záver


Všetky materiály predkladané Valnému zhromaždeniu SKDP 20209 sú zverejnené v informačnom systéme (dostupné po prihlásení)


Hide details for Informácie k voľbámInformácie k voľbám
informácie týkajúce sa volieb nájdete tu: Voľby 2022

Show details for ManuályManuály
  Show details for Pozvánka, program a sprievodné materiályPozvánka, program a sprievodné materiály

Show details for Miesto konaniaMiesto konania

Show details for Potvrdenie osobnej účastiPotvrdenie osobnej účasti

Show details for Registrácia na on-line účasťRegistrácia na on-line účasť

Show details for Videá k VZVideá k VZ

Prijaté uznesenia
Spravodajca špeciál spravodajca special VZ 2022.pdfspravodajca special VZ 2022.pdf
Tešíme sa na Vašu účasť.

© SKDP 2010