Prihlásiť
 
 

SKDP uzavrela memorandum o spolupráci s Justičnou akadémiou SR

12. apríla 2023 podpísala prezidentka SKDP - JUDr. Ing. Miriam Galandová a viceprezident SKDP Mag. et Mgr. Branislav Kováč s riaditeľom Justičnej akadémie SR JUDr. Petrom Hullom memorandum, ktoré stanovuje rámec spolupráce a rozvíjanie spoločných aktivít, ktorými budú napĺňať svoje spoločenské úlohy.
Jednou z aktivít, ktorá by mala napĺňať ciele tohto memoranda, je spolupráca v oblasti vzdelávania sudcov a zamestnancov súdov. SKDP by rada prispela k tomu, aby boli odborné znalosti sudcov obohatené znalosťami z praxe odborníkov.
memorandum Justicna Akademia.pdfmemorandum Justicna Akademia.pdf

Podpis memoranda SKDP - JUSTIČNÁ AKADÉMIA 12.04.2023


© SKDP 2010