Prihlásiť
 
 

Nové informácie FR SR zo dňa 11. októbra 2017

Informácia k súhlasu správcu dane s návrhom na výmaz z obchodného registra (v prílohe).

Informácia k zdaňovaniu podielov na zisku a iných plnení vyplácaných právnickej osobe – rezidentovi SR od 1.1.2017 (v prílohe).


Prílohy: 2017.10.11_vymaz_or.pdf2017.10.11_vymaz_or.pdf2017.10.11_Podiel_zisku_PO.pdf2017.10.11_Podiel_zisku_PO.pdf

ZDROJ: portál FR SR


© SKDP 2010