Prihlásiť
 
 

Zverejnenie nepriamej novely zákona o dani z príjmov v MPK

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novelizovaný právny predpis v oblasti daní: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2023

Cieľom návrhu zákona je úprava pôsobnosti služobných úradov, resp. procesných úkonov súvisiacich so štátnou službou profesionálneho vojaka a precizovanie znenia ustanovení zákona spôsobujúcich nejednoznačnosť v aplikačnej praxi.

V článku III sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Úprava reflektuje na legislatívnu úpravu v návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Navrhuje sa ustanovenie oslobodenia jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci od dane z príjmov vzhľadom na jej charakter a dôvod jej poskytnutia.

Medzirezortné pripomienkové konanie - legislatívny proces LP/2022/177

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť:Vojenská služba
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:SELPOdL-1-8/2022
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia:MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:04.04.2022
Číslo legislatívneho procesu:LP/2022/177
Dátum začiatku MPK:04.04.2022
Dátum konca MPK:26.04.2022
Novelizované
predpisy:
281/2015 Z.z. Prevziať pdf

328/2002 Z.z. 
Prevziať pdf

595/2003 Z.z. 
LP 2022 177_Vlastny-material (30).docxLP 2022 177_Vlastny-material (30).docxZZ_2003_595_-konsolidovane-znenie.docxZZ_2003_595_-konsolidovane-znenie.docxLP 2022 177_Dovodova-sprava-osobitna-cast.docxLP 2022 177_Dovodova-sprava-osobitna-cast.docxLP 2022 177_Dovodova-sprava-vseobecna-cast.docxLP 2022 177_Dovodova-sprava-vseobecna-cast.docxLP 2022 177_Predkladacia sprava (56).docxLP 2022 177_Predkladacia sprava (56).docx

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze IS SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Členovia SKDP môžu poslať návrhy a podnety k návrhu na sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do 22. apríla 2022 (piatok).


Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010