Prihlásiť
 
 

Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre podnikateľov s podvojným účtovníctvom v medzirezortnom pripomienkovaní

Návrh opatrenia MF SR č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 1. marca 2024

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2024/33

Typ materiálu:Opatrenie
Súvisiaci proces:Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osno
Legislatívna oblasť:Účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/005391/2024-74
Podnet:Plán práce na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:26.01.2024
Číslo legislatívneho procesu:LP/2024/33
Dátum začiatku MPK:26.01.2024
Dátum konca MPK:15.02.2024

LP 2024 33_dovodova_sprava_osobitna_cast.docxLP 2024 33_dovodova_sprava_osobitna_cast.docxLP 2024 33_dovodova_sprava_vseobecna_cast (2).docxLP 2024 33_dovodova_sprava_vseobecna_cast (2).docxLP 2024 33_predkladacia_sprava (1).docxLP 2024 33_predkladacia_sprava (1).docxLP 2024 33_vlastny_material (8).docxLP 2024 33_vlastny_material (8).docx

Členovia SKDP môžu posielať pripomienky na legislatívnu úpravu na sprava_databaz@skdp.sk do 13. februára 2024.

Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskuisa SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010