Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Súlad daňovoprávnych noriem s ústavou a právom EÚ

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: SÚLAD DAŇOVOPRÁVNYCH NORIEM S ÚSTAVOU A PRÁVOM EÚ
Termín: 27.04.2022 od 15:00 do 17:00 h.

Lektor:  doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Vedúci katedry finančného práva, Právnická fakulta UK v Bratislave
Kritériá posudzovania ústavnosti daňovoprávnych noriem Ústavným súdom SR a diskusia relevantnej judikatúry. Negatívna harmonizácia daňového práva EÚ cez prizmu základných slobôd EÚ. Diskusia vybraných rozhodnutí Súdneho dvora EÚ aj s osobitným poukázaním na slovenský právny kontext.

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010