Prihlásiť
 
 

Tretinu trhu neživotného poistenia čakajú nižšie sadzby dane

Poistný trh na Slovensku čakajú od októbra zmeny. Ministerstvo financií SR (MF SR) pripravilo novelu zákona o dani z poistenia, ktorá nahradí 8% ný odvod z neživotného poistenia. Celkovo sa znížené sadzby tejto dane budú uplatňovať na tretinu objemu neživotného poistenia, čo znamená, že tieto poistenia by mohli byť lacnejšie. Na PZP, ktoré tvorí ďalších takmer 30% trhu sa bude vzťahovať nulová sadzba dane.

Nová daň z poistenia zohľadňuje sociálne a ekonomické aspekty pri stanovovaní výšky jednotlivých sadzieb. MF SR si preto myslí, že v niektorých odvetviach neživotného poistenia by mohlo dôjsť k poklesu súčasných cien poistiek, na ktoré sa dnes uplatňuje 8% -ný odvod z neživotného poistenia.

K výraznému zníženiu sadzby dochádza pri poistení úrazu a choroby a to na polovicu teda na úroveň 4%. 
K zníženiu dôjde aj pri poistení škôd na majetku (napr. poistenie domu, bytu, a pod.) a to o štvrtinu na 6%. Rovnaké zníženie sadzieb a to na 6% sa týka aj poistenia exportného a poľnohospodárskeho úveru. Na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel sa vzťahuje 0 % sadzba dane, takže tohto segmentu, ktorý predstavuje takmer tretinu celého neživotného poistenia sa novoprijatá daň nijako nedotkne. Celkovo sa nulová resp. znížené sadzby budú uplatňovať na 60% objemu neživotného poistenia.Názov poisteniaPoistný odvodZmenaDaň z poisteniaPodiel na trhu
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidielNeplatí saBez zmeny0%29%
Havarijne poistenie auta
 
8%Bez zmeny8%27%
Poistenie škôd na majetku (napr. poistenie domu, bytu,)
 
8%Zníženie sadzby o 2%6%26%
Poistenie úrazu alebo choroby
 
8%Zníženie sadzby o polovicu4%3,4%
Cestovné poistenie
 
8%Bez zmeny8%3,3%
Poistenie lietadla alebo plavidla určeného na rekreačne účely
 
8%Zvýšenie poistného18%0,23 % odhad

Zdroj: MF SR
 

© SKDP 2010