Prihlásiť
 
 

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR v roku 2018

Správa o stave podnikateľského prostredia v SR

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/183

Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 13000/2019-3420-17436
Podnet: bod B.1 uznesenia vlády SR č. 792/2002 v znení bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 27/2017
bod B.35 uznesenia vlády SR č. 327/2017
bod B.22 uznesenia vlády SR č. 228/2018 a bod B.1 uznesenia vlády SR č. 32/2018

Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá na skrátené MPK z dôvodu splnenia termínu predloženia na rokovanie vlády SR v zmysle úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 792/2002 do 31. 03. 2019.
Posledná zmena: 18.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/183
Dátum začiatku MPK: 18.03.2019
Dátum konca MPK: 22.03.2019

LP 2019 183_Vlastny-material.docxLP 2019 183_Vlastny-material.docxLP 2019 183_Akčný plán implementácie RIA 2020.docxLP 2019 183_Akčný plán implementácie RIA 2020.docxLP 2019_Odpočet opatrení z I. a II. balíčka.docxLP 2019_Odpočet opatrení z I. a II. balíčka.docxLP 2019 183_Najvýznamnejšie legislatívne zmeny 2018.docxLP 2019 183_Najvýznamnejšie legislatívne zmeny 2018.docx

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010