Prihlásiť
 
 

Pripomienkovanie opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z .......... 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia

Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania k dani z poistenia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/010937/2018-731
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/355
Dátum začiatku MPK: 05.06.2018
Dátum konca MPK: 25.06.2018
LP 2018 355_predkladacia_sprava (1).rtfLP 2018 355_predkladacia_sprava (1).rtfLP 2018 355_vlastny_material (1).rtfLP 2018 355_vlastny_material (1).rtfLP 2018 355_DPDPv18-v1.9-vzor (1).pdfLP 2018 355_DPDPv18-v1.9-vzor (1).pdfLP 2018 355_dovodova_sprava_vseobecna (1).rtfLP 2018 355_dovodova_sprava_vseobecna (1).rtfLP 2018 355_dovodova_sprava_osobitna (1).rtfLP 2018 355_dovodova_sprava_osobitna (1).rtf
Zdroj: portál Slov-Lex

Daňoví poradcovia majú možnosť zasielať pripomienky do 20. júna 2018 na emailovú adresu: metodika@skdp.sk.
Konečný termín na predloženie pripomienok za SKDP: pondelok 25. júna 2018.
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010