Prihlásiť
 
 

Schvaľované zákony v oblasti daní Národnou radou SR

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Parlamentná tlač 1122

1122_Pozmen navrh_Gyimesi.pdf1122_Pozmen navrh_Gyimesi.pdf1122_Pozmen navrh_Svrcek.pdf1122_Pozmen navrh_Svrcek.pdf1121_Informácia VFR tlač 1121.docx1121_Informácia VFR tlač 1121.docx1122_Výpis zo zápisnice VFR k spoločnej správe tlač 1122.docx1122_Výpis zo zápisnice VFR k spoločnej správe tlač 1122.docx1122-Dôvodová správa (1).docx1122-Dôvodová správa (1).docx1122-Návrh zákona (3).docx1122-Návrh zákona (3).docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Parlamentná tlač 1121

1121 Milan Kuriak II (1).pdf1121 Milan Kuriak II (1).pdf1121 Marek Krajčí II (1).pdf1121 Marek Krajčí II (1).pdf1121_Informácia VFR tlač 1121.docx1121_Informácia VFR tlač 1121.docx1121-Vlastny_material.docx1121-Vlastny_material.docx1121-Dôvodová správa.docx1121-Dôvodová správa.docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zdroj: NR SR


© SKDP 2010