Prihlásiť
 
 

Úprava niektorých zákonov pre prípad brexitu bez dohody

Návrh zákona upravuje zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a SKDP, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Zámerom je dočasná úprava práv britských občanov na území SR, ktoré sa týkajú poskytovania daňového poradenstva, oblasti sociálnych vecí a rodiny, poskytovania právnych služieb advokátmi, ktorí sú občanmi Spojeného kráľovstva, vodičských preukazov, pobytu cudzincov, zachovania dostupnosti registrovaných liekov, verejného zdravotného poistenia, uznávania odborných kvalifikácií atď.

1398_paragrafove_znenie.docx1398_paragrafove_znenie.docx
1398_dovodova.docx1398_dovodova.docx1397_Návrh na skrátené legislatívne konanie.docx1397_Návrh na skrátené legislatívne konanie.docx
Zdroj: portál NR SR


© SKDP 2010