Prihlásiť
 
 

Zákon o dani zo sladených nealko nápojov zverejnený na medzirezortné pripomienkovanie

Návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2025

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2024/176

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/005178/2024-732
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:23.04.2024
Číslo legislatívneho procesu:LP/2024/176
Dátum začiatku MPK:17.04.2024
Dátum konca MPK:09.05.2024

Z dôvodovej správy:
Daň zo sladených nealkoholických nápojov predstavuje štandardný fiškálny nástroj zavedený aj v rámci iných ČŠ EÚ a ďalších krajín, ktorým je možné regulovať spotrebu negatívnych externalít, v tomto prípade sladených nealkoholických nápojov. Zdanenie sladených nealkoholických nápojov odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Daň zo sladených nealkoholických nápojov má mať charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhuje sa zdaňovať prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, nakoľko z možných alternatívnych riešení umožňuje tento systém najlepší možný spôsob zohľadnenia cash flow dotknutých podnikateľských subjektov.

Návrh zákona vymedzuje základné náležitosti obdobne ako iné zákony upravujúce nepriame dane t. j. predmet dane, platiteľa dane, základ dane, sadzby dane, vznik daňovej povinnosti.

LP 2024 176_dovodova_sprava_vseobecna (1).docxLP 2024 176_dovodova_sprava_vseobecna (1).docxLP 2024 176_dovodova_osobitna (1).docxLP 2024 176_dovodova_osobitna (1).docxLP 2024 176_vlastny_material (4).docxLP 2024 176_vlastny_material (4).docx

Členovia SKDP môžu zverejnený legislatívny návrh pripomienkovať na metodika@skdp.sk do 29. apríla 2024.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010