Prihlásiť
 
 

Pripravované opatrenie k vzorom tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v pripomienkovom konaní

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Predbežná informácia - PI/2019/94

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/011013/2019-721
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/94
Dátum začiatku PK: 02.04.2019
Dátum konca PK: 24.04.2019
PI 2019 94_ predbezna_informacia.rtfPI 2019 94_ predbezna_informacia.rtf

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010