Prihlásiť
 
 

Predbežná informácia k návrhu zákona o používaní pokladnice e-kasa klient, ktorým sa nahradí zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2021/233

Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/012918/2021-77
Podnet:Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:12.10.2021
Číslo legislatívneho procesu:PI/2021/233
Dátum začiatku PK:12.10.2021
Dátum konca PK:25.10.2021
PI 2021 233_Predbezna-informacia (10).docxPI 2021 233_Predbezna-informacia (10).docx

Sledovanie legislatívneho procesu pre daňových poradcov v IS Baltazár v databáze Diskusia - Legislatívne procesy alebo na webovej stránke SKDP (v pravej lište po prihlásení) Legislatívny proces v tabuľke - Legislatíva.

Daňoví poradcovia môžu posielať návrhy na pripomienky a podnety na metodika@skdp.sk do 21. októbra 2021.Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010