Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Konsolidačný balíček a jeho dopad na daň z príjmov a odvody

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Konsolidačný balíček a jeho dopad na daň z príjmov a odvody"

Lektori : Ing. Peter PAŠEK (daň. poradca, Accace Slovakia)
Termín: 15.1.2024 (15:00 - 16:30)
Dňa 19.12.2023 NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. V rámci neho sa schválila aj novela Zákona o dani z príjmov, ktorou sa má okrem iného opätovne zaviesť minimálna daň z príjmov právnických osôb, zvyšuje sa sadzba dane z dividend u FO zo 7% na 10% a zrušilo sa veľké množstvo ustanovení schválených pred letom 2023, ktoré mali napr. zaviesť výrazne oslobodenia pri príjmoch z prevodu obchodných podielov resp. akcii neobchodovaných na regulovanom trhu v prípade ak sa splní 3-ročný časový test.

Oblasti:
Minimálna daň z príjmov PO
Nová sadzba dane z príjmov v podobe dividend u FO
Zdaňovanie tzv. ESOP plánov
Zvýšenie hranice na účely uplatnenia 15% sadzby dane
Nové sadzby zdravotného poistenia
a iné

Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

© SKDP 2010