Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k pripravovanému návrhu podnikateľského balíčka 3

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

V zmysle zverejnenej Predbežnej informácie cieľom návrhu MH SR je odstránenie nadbytočnej administratívnej alebo finančnej záťaže podnikateľského sektora. MH SR chce pokračovať v snahe o zlepšenie podnikateľského prostredia. Malo by ísť o opatrenia najmä administratívnej povahy dotýkajúce sa podnikateľov všetkých veľkostných kategórií.

Predbežná informácia - PI/2022/21

Typ materiálu:Predbežná informácia
Legislatívna oblasť:Správne právo
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:19274/2022-3210
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia:MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:07.02.2022
Číslo legislatívneho procesu:PI/2022/21
Dátum začiatku PK:07.02.2022
Dátum konca PK:25.02.2022

PI 2022 21_Predbezna-informacia_Balicek-3 (3).docxPI 2022 21_Predbezna-informacia_Balicek-3 (3).docx

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze IS SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Členovia SKDP môžu poslať návrhy a podnety k legislatívnemu zámeru na metodika@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do 23.februára 2022.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010