Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Transpozícia smernica Rady (EÚ) 2020/262 do národnej legislatívy

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: Transpozícia smernica Rady (EÚ) 2020/262 do národnej legislatívy

Termín: 24. november 2021 od 15:00 do 17:00 h.

Lektor:  Ing. Milan Danišovič - MF SR, sekcia daňová a colná, odbor nepriamych daní, oddelenie spotrebných daní

 
Témou prednášky je posledná rozsiahla novela zákona č. 98/2004 Z. z. uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 387/2020 Z. z. Touto novelou bola do zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja transponovaná smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní a zároveň boli prijaté rôzne úpravy, ktoré priniesla aplikačná prax.
  
V prednáške budú prebraté zákonom č. 387/2020 Z. z. prijaté legislatívne úpravy, a to podľa ich účinností:
od 1. 1. 2021
od 1. 7. 2021
od 1. 7. 2022 a
od 13. 2. 2023

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010