Prihlásiť
 
 

Pripravovaná vládna novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia k pripravovanému návrhu novely - PI/2019/231

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/015345/2019-731
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/231
Dátum začiatku PK: 02.08.2019
Dátum konca PK: 02.09.2019

PI 2019 231_Predbezna-informacia_Novela-ZDPH-2021 (1).docxPI 2019 231_Predbezna-informacia_Novela-ZDPH-2021 (1).docx

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010