Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Stres manažment v práci a prioritizácia

Vážení členovia SKDP,
pozývame Vás na klubové stretnutie RK SKDP Bratislava na tému:
Stres manažment v práci.

Primeraná miera stresu prispieva k optimálnemu pracovnému nasadeniu a výkonu. Neprimeraný stres je však častou príčinou zdravotných problémov a vedie na pracovisku k zníženiu výkonu, v krajnom prípade až k vyhoreniu a dlhodobej práceneschopnosti. Workshop je zameraný na riadenie času a s ním spojenú schopnosť efektívne prioritizovať a plánovať si prácu. Účastníci sa naučia, ako si svoj čas efektívne riadiť, ako prioritizovaťúlohy, zistia v čom sa ľudia líšia a prečo sú niektorí viac a iní menej organizovaní. Účastníci sa ďalej naučia, ako sa vyhnúť častým chybám v plánovaní a identifikujú svoje vlastné rezervy v oblasti riadenia svojho času. Súčasťou tréningu sú praktické rady, tipy a osvedčené návody, ktoré účastníkom pomôžu v ich denno-dennej práci.
Niekoľko praktických a dôležitých informácií k pripravovanému programu:

Termín: 07.03.2019
Začiatok: od 15:00-17:00
Čo si priniesť: Úsmev a dobrú náladu
Garant: Branislav Andreanský, spol. Hrana s.r.o

Ciele: Sebapoznanie – časová snímka pracovného dňa
Prioritizácia – delenie úloh na dôležité vs. naliehavé
Osobná organizácia – identifikácia vlastných rezerv v časovej organizácii
Časový manažment v praxi - akými prostriedkami môžem riadiť svoj čas lepšie


Obsah: Čo je stres a aký je rozdiel medzi pozitívnym a negatívnym stresom?
Aký je vzťah medzi mierou stresu a výkonnosťou?
Vplyv stresu na zdravie
Uvedomiť si prekážky vo vykonávaní pracovných úloh, nájsť spôsoby, ako ich prekonať
Rýchle intervencie proti vplyvu stresu (jednoduché relaxačné techniky)

Branislav Andreanský
Branislav pracuje ako HR partner a konzultant v Poštovej banke. Predchádzajúce 4 roky pracoval ako tréner manažérskych zručností zameraných na rozvoj pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia. V spoločnosti Restartup sa venoval oblasti politického marketingu, kde pomáhal s nastavením PR komunikácie a dohliadal na taktické plnenie komunikačnej stratégie. V rámci podporných programov sa venuje strategickému poradenstvu a facilitačným stretnutiam v neziskových organizáciách, a tiež workshopovým a školiacim aktivitám na akademickej pôde.
V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností prosím volajte alebo píšte:
branislav.andreansky@gmail.com, mob. číslo: +421 905 173 870
Stretnutia sa môžete zúčastniť
- osobne - registrácia pre osobnú účasť https://adp.skdp.sk/p/klubove-stretnutie-stres-manazment-v-praci-a-prioritizacia
- aj online, z pohodlia svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/9b8f0e2381b4d6f3c1258220003e9e36?OpenDocument

Tešíme sa na Vašu účasť
RK SKDP Bratislava


© SKDP 2010