Prihlásiť
 
 

Predbežná informácia k pripravovanej novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii v pripomienkovom konaní

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alternatívne prijatie nového právneho predpisu upravujúceho konkurz, reštrukturalizáciu a oddlženie

Legislatívny proces - PI/2019/299

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: 44999/2019-110
Podnet: Bod B.15. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z 2. októbra 2019 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/299
Dátum začiatku PK: 24.10.2019
Dátum konca PK: 07.11.2019

PI 2019 299_Predbežná informácia.docxPI 2019 299_Predbežná informácia.docx

Celý legislatívny proces môžu daňoví poradcovia sledovať v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces.

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010