Prihlásiť
 
 

Novela zákona o sociálnom poistení a ďalších zákonov - odpustenie poistných platieb zamestnávateľa za apríl 2020

Vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a ďalších zákonov

Novelou sa navrhuje odloženie povinnosti zaplatiť poistné zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré sa môže ustanoviť vládnym nariadením.

Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti.

Výnimka sa má týkať zamestnávateľov alebo povinne poistených SZČO, ktorí v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 dní uzatvorili prevádzky napr. na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020.

Obdobne sa novelizuje aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Novelou zákona č. 5/2004 Z. z. sa navrhuje rozšíriť okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest.

Novela 461 2003 soc. poistenie_vlastny material (3)_vláda SR_16042020.pdfNovela 461 2003 soc. poistenie_vlastny material (3)_vláda SR_16042020.pdfNovela 461 2003 soc. poistenie_dovodova sprava_osobitna (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 461 2003 soc. poistenie_dovodova sprava_osobitna (1)_vláda SR_16042020.pdf

Novela 461 2003 soc. poistenie_dovodova sprava _vseobecna (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 461 2003 soc. poistenie_dovodova sprava _vseobecna (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 461 2003 soc. poistenie_predkladacia sprava (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 461 2003 soc. poistenie_predkladacia sprava (1)_vláda SR_16042020.pdf
Zdroj: úrad vlády SR

© SKDP 2010