Prihlásiť
 
 

Vládny návrh Lex corona IV – ďalšie opatrenia vo finančnej oblasti a úprava opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov - vládny návrh zverejnený 30. 04. 2020

Cieľom schváleného návrhu zákona je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov.

Novelou zákona o finančných opatreniach sa reaguje aj na postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie.

Lex Korona IV_predkladacia_vlada 30042020.pdfLex Korona IV_predkladacia_vlada 30042020.pdfLex Korona IV_vlastnymat_vlada 30042020.pdfLex Korona IV_vlastnymat_vlada 30042020.pdf
Lex Korona IV_dovodova_vlada 30042020.pdfLex Korona IV_dovodova_vlada 30042020.pdf

Zdroj: vláda SR


© SKDP 2010