Prihlásiť
 
 

Poslanecké novely zákona o DPH schvaľované v parlamente

Poslanecká novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH - zníženie sadzby DPH 10% na noviny, časopisy a periodiká - navrhovaná účinnosť 1.1.2020
Návrh novely - schválený do II. čítania - 26.6.2019
1341-paragrafove_znenie (1).docx1341-paragrafove_znenie (1).docx1341-dovodova (1).docx1341-dovodova (1).docx

Poslanecká novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH - zníženie sadzby DPH 10% na potraviny - navrhovaná účinnosť 1.1.2020
Návrh novely - schválený do II. čítania - 26.6.2019
1347-paragrafove_znenie (1).docx1347-paragrafove_znenie (1).docx1347-dovodova (1).docx1347-dovodova (1).docx

Zdroj: portál NR SR


© SKDP 2010