Prihlásiť
 
 

Vznesené pripomienky SKDP k novele zákona o DPH zverejnenej v MPK

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/406

Účinnosť: 31. marca 2024 s posunutou účinnosťou vybraných ustanovení od 1. júla 2024 a 1. januára 2025

Ukončenie MPK: 26. júla 2023

Novelizované zákony v oblasti daní a poplatkov:

- zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH (čl. I)
- zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) (čl. II)
- zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP
- zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) (čl. IV)

LP 2023 406_tlacova_zostava_pripomienok SKDP.pdfLP 2023 406_tlacova_zostava_pripomienok SKDP.pdf
LP-2023-406_vznesene-pripomienky_vsetky subjekty.pdfLP-2023-406_vznesene-pripomienky_vsetky subjekty.pdf
LP 2023 406_Vlastny material na pripomienkovanie.docxLP 2023 406_Vlastny material na pripomienkovanie.docx

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


© SKDP 2010