Prihlásiť
 
 

TS: Výkonný výbor Európskej konfederácie daňových poradcov bude mať naďalej slovenské zastúpenie
Tlačová správa SKDP

Výkonný výbor Európskej konfederácie daňových poradcov bude mať naďalej slovenské zastúpenie


Bratislava, 14. októbra 2022Valné zhromaždenie Európskej konfederácie daňových poradcov (CFE Tax Advisers Europe) opätovne zvolilo Branislava Kováča za člena Výkonného výboru a pokladníka. Člen prezídia Slovenskej komory daňových poradcov tak bude ďalšie dva roky reprezentovať Slovenskú republiku v najvýznamnejšej európskej organizácii združujúcej daňových poradcov.

Úlohou Výkonného výboru je implementácia politiky a stratégie CFE Tax Advisers Europe tak, ako ju stanovilo Valné zhromaždenie. Súčasne je zodpovedný za každodennú prácu tejto organizácie.
„Som rád, že môžem naďalej pracovať v prospech profesie daňového poradcu v celoeurópskom meradle. Vnímam to jednak ako reprezentáciu Slovenska a zároveň Slovenskej komory daňových poradcov na európskej úrovni. Záleží mi na tom, aby bol aj náš hlas vypočutý pri dôležitých rozhodnutiach, ktoré túto profesiu ovplyvňujú. Preto ma teší, že Slovensko má vo výkonnom výbore Európskej konfederácie daňových poradcov takéhoto zástupcu už od roku 2014, a to aj napriek tomu, že patríme k menším členským štátom,“ povedal daňový poradca Branislav Kováč.

Medzi kompetencie pokladníka spadá prekladanie návrhu rozpočtu na ďalší kalendárny rok Valnému zhromaždeniu, interná kontrola čerpania rozpočtu, ako aj otázky týkajúce sa hospodárenia a financovania organizácie.

Valné zhromaždenie Európskej konfederácie daňových poradcov na svojom zasadnutí zvolilo popri členoch Výkonného výboru aj nového prezidenta. Zasadnutie sa uskutočnilo 23. septembra 2022 v Seville v Španielsku.

Za prezidenta CFE Tax Advisers Europe zvolili Iana E. Hayesa zo Spojeného kráľovstva. Generálnym tajomníkom zostáva Martin Phelan z Írska. Vo funkcii viceprezidenta budú naďalej pôsobiť Stella Raventós Calvo zo Španielska a Anna Misiak z Poľska, pričom novou viceprezidentkou sa stala Trudy Perié z Holandska.

Novým predsedom Výboru pre daňové technológie bude Piergiorgio Valente z Talianska, na stoličku predsedu Daňového výboru zasadne Bruno Gouthičre z Francúzska a predseda Výboru pre profesijné záležitosti bude Philippe Vanclooster z Belgicka.

Súčasne Valné zhromaždenie zvolilo aj nového člena Výkonného výboru, ktorým sa stal Matěj Nešleha z Českej republiky.

Novému Výkonnému výboru začne funkčné obdobie od 1. januára 2023 a bude trvať až do konca roka 2024.

Európska konfederácia daňových poradcov je organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá zastupuje viac než 200-tisíc daňových poradcov z 33 národných organizácií v 26 európskych krajinách. Snaží sa prispieť ku koordinácii a rozvoju daňového práva v Európe prostredníctvom zdieľania poznatkov a skúseností jej členov s európskymi inštitúciami. Jej cieľom je taktiež podpora a koordinácia národných zákonov, ktoré riadia a chránia profesiu daňového poradcu.
O SKDP
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Jej cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. Podieľa sa na príprave legislatívy a snaží sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Slovenská komora je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne), ktorá združuje národné organizácie (komory).


V prípade otázok kontaktujte:

                Slovenská komora daňových poradcov
                JUDr. Adriana Horváthová, tajomník
                email: tlacove@skdp.sk, tel: +421 908 169 879
                Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

  © SKDP 2010