Prihlásiť
 
 

Pripravované návrhy opatrení MF SR v oblasti účtovníctva v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

Predbežná informácia o návrhu opatrenia - PI/2019/228

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/015222/2019-74
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/228
Dátum začiatku PK: 31.07.2019
Dátum konca PK: 30.08.2019
PI 2019 228_predbezna_info (1).docxPI 2019 228_predbezna_info (1).docx
Návrh opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie

Predbežná informácia o návrhu opatrenia - PI/2019/229

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/015223/2019-74
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/229
Dátum začiatku PK: 31.07.2019
Dátum konca PK: 30.08.2019
PI 2019 229_predbezna_info (3).docxPI 2019 229_predbezna_info (3).docx
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010