Prihlásiť
 
 

MPK k návrhu EÚ na posunutie implementácie a uplatňovania nových pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu v dôsledku COVID-19

Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania


Zámerom návrhu je posunutie implementácie a uplatňovania nových pravidiel DPH v oblasti elektronického obchodu o šesť mesiacov, t. j. z 1. januára 2021 na 1. júl 2021.

Typ materiálu: Akt EÚ COM(2020)198
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o časovo naliehavý spis, ktorý budú ministri pravdepodobne schvaľovať na júnovej Rade ECOFIN.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/178
Dátum začiatku MPK: 01.06.2020
Dátum konca MPK: 05.06.2020

LPEU 2020 178_Predkladacia-sprava (1).docxLPEU 2020 178_Predkladacia-sprava (1).docxLPEU 2020 178_REV_Riadne-predbezne-stanovisko-k (3).rtfLPEU 2020 178_REV_Riadne-predbezne-stanovisko-k (3).rtf

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010