Prihlásiť
 
 

Vláda schválila novely zákonov o spotrebných daniach

V zmysle dôvodovej správy je hlavným cieľom návrhu zosúladenie niektorých ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. s Ústavou SR, a to na základe nálezu (rozhodnutia) Ústavného súdu SR PL. ÚS 14/2018-73 z 10. novembra 2021 uverejnenom v Zbierke zákonov 17. decembra 2021 pod č. 491/2021 Z. z., zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane a legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení zákonov o spotrebných daniach vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe daňových subjektov a finančnej správy.

Návrh bol schválený vládou dňa 20. novembra 2023.

Zverejnené materiály:
UV 48835_2023_Stanovisko k bodu c. 10.pdfUV 48835_2023_Stanovisko k bodu c. 10.pdfUV 48835_2023_Kalkulacka nakladov-2. strana.pdfUV 48835_2023_Kalkulacka nakladov-2. strana.pdfUV 48835_2023_Kalkulacka nakladov_1. strana.pdfUV 48835_2023_Kalkulacka nakladov_1. strana.pdfUV 44835_2023_dolozka vplyvov_Vyhodnotenie konzultacii_PI 2022_35.pdfUV 44835_2023_dolozka vplyvov_Vyhodnotenie konzultacii_PI 2022_35.pdfPI 2022 35_Vyjadrenia k predbeznej informacii.docxPI 2022 35_Vyjadrenia k predbeznej informacii.docxUV 44835_2023_sprava o ucasti verejnosti_spotrebne dane.pdfUV 44835_2023_sprava o ucasti verejnosti_spotrebne dane.pdfUV 44835_2023_Konsolidovane znenie z. c. 530-2011 Z. z_alkoholicke napoje.pdfUV 44835_2023_Konsolidovane znenie z. c. 530-2011 Z. z_alkoholicke napoje.pdfUV 44835_2023_Konsolidovane znenie z. c. 106-2004 Z. z_tabakove vyrobky.pdfUV 44835_2023_Konsolidovane znenie z. c. 106-2004 Z. z_tabakove vyrobky.pdfUV 44835_2023_Konsolidovane znenie z. c. 98-2004 Z. z_MO.pdfUV 44835_2023_Konsolidovane znenie z. c. 98-2004 Z. z_MO.pdfUV 44835_vyhodnotenie MPK_spotrebne dane.pdfUV 44835_vyhodnotenie MPK_spotrebne dane.pdfUV 44835_2023_dovodova_osobitna_spotrebne dane.pdfUV 44835_2023_dovodova_osobitna_spotrebne dane.pdfUV 44835_2023_dovodova _vseobecna_spotrebne dane.pdfUV 44835_2023_dovodova _vseobecna_spotrebne dane.pdfUV 44835_2%23_predkladacia_spotrebne dane.pdfUV 44835_2%23_predkladacia_spotrebne dane.pdfUV 44835_2023_vlastny material_spotrebne dane.pdfUV 44835_2023_vlastny material_spotrebne dane.pdf


Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: úrad vlády SR, Slov-Lex


© SKDP 2010