Prihlásiť
 
 

Poslanecká novela zákona o DPH zverejnená v MPK

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Legislatívny proces - LP/2023/434

Navrhovaná účinnosť od 1. januára 2024.


V zmysle dôvodovej a predkladacej správy primárnym cieľom poslaneckého návrhu zákona je finančná podpora pre fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom aplikácie zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby z dotknutého sektora, ktorý v dôsledku pandémie COVID-19 a prijatých opatrení patril medzi najviac ekonomicky zasiahnuté sektory.

Uplatňovanie zníženej sadzby DPH sa navrhuje rozšíriť o:

- e-knihy a zvukové nahrávky kníh (audioknihy);
- periodické publikácie s nižšou frekvenciou vydania (týždenník, mesačník)
- služba predplatného pre online periodiká a spravodajské portály;
- služba oprávnenia na vstup (vstupné) na predstavenia a vstupy, vrátane sezónneho lístku, pravidelného poplatku; týka sa divadiel, múzeí, galérií, výstav, koncertov, festivalov, vrátane ich streamingu,
- služba vstupu na premietanie filmov (kino);
- služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi, výkonnými umelcami a ich autorské odmeny; vlastná pôvodná umelecká tvorba.

Medzirezortné pripomienkové konanie

Typ materiálu:Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/013134/2023-731
Podnet:§ 70 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:20.07.2023
Číslo legislatívneho procesu:LP/2023/434
Dátum začiatku MPK:20.07.2023
Dátum konca MPK:28.07.2023

LP 2023 434_Navrh-zakona (3).docxLP 2023 434_Navrh-zakona (3).docxLP 2023 434_Stanovisko-MFSR (1).pdfLP 2023 434_Stanovisko-MFSR (1).pdfLP 2023 434_Dovodova-sprava-osobitna-cast (1).docxLP 2023 434_Dovodova-sprava-osobitna-cast (1).docxLP 2023 434_Dovodova-sprava-vseobecna-cast (1).docxLP 2023 434_Dovodova-sprava-vseobecna-cast (1).docxLP 2023 434_Predkladacia-sprava (3).docxLP 2023 434_Predkladacia-sprava (3).docx
Členovia SKDP môžu zasielať podnety a pripomienky na metodika@skdp.sk do 26. júla 2023.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010