Prihlásiť
 
 

Predbežná informácia k pripravovaným opatreniam v oblasti účtovníctva

  • Návrh opatrenia MF SR z ... 2020 č. MF/011084/2020-74, ktorým sa mení opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74

Predbežná informácia - PI/2020/66

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/011084/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/66
Dátum začiatku PK: 23.04.2020
Dátum konca PK: 15.05.2020

PI 2020 66_Predbezna-informacia (3).docxPI 2020 66_Predbezna-informacia (3).docx
  • Návrh opatrenia MF SR č. MF/011075/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2020/65

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/011075/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/65
Dátum začiatku PK: 24.04.2020
Dátum konca PK: 18.05.2020

PI 2020 65_Predbezna-informacia (1).docxPI 2020 65_Predbezna-informacia (1).docx

  • Návrh opatrenia MF SR č. MF/011076/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2020/67

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/011076/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/67
Dátum začiatku PK: 24.04.2020
Dátum konca PK: 19.05.2020

PI 2020 67_Predbezna-informacia (1).docxPI 2020 67_Predbezna-informacia (1).docxZdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010