Prihlásiť
 
 

Vládna novela zákona o dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/329

Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/7214/2019-721
Podnet: Na základe úlohy B. 1. uznesenia vlády SR č. 110/2019 zo dňa 13. 3. 2019 a úlohy B. 26 uznesenia vlády SR č. 51/2019 z 6. 2. 2019 a úlohy C.15 uznesenia vlády SR č. 185/2019 z 17. 4. 2019
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/329
Dátum začiatku MPK: 25.04.2019
Dátum konca MPK: 17.05.2019
Novelizované predpisy: 152/1994 Z.z. Prevziať pdf 595/2003 Z.z. Prevziať pdf

LP 2019 329_Vlastny_material.docxLP 2019 329_Vlastny_material.docxLP 2019 329_DS_vseobecna_cast.docLP 2019 329_DS_vseobecna_cast.docLP 2019 329_DS-osobitna_cast.docxLP 2019 329_DS-osobitna_cast.docxLP 2019 329_Sprava o ucasti verejnosti.docxLP 2019 329_Sprava o ucasti verejnosti.docxLP 2019 329_dolozka_zlucitelnosti.rtfLP 2019 329_dolozka_zlucitelnosti.rtfLP 2019 329_tabulka_zhody_2009_133_23.4.2019.rtfLP 2019 329_tabulka_zhody_2009_133_23.4.2019.rtfLP 2019 329_tabulka_zhody_2017-952_k-23.4.2019.rtfLP 2019 329_tabulka_zhody_2017-952_k-23.4.2019.rtfLP 2019 329_Vplyvy_na_rozpocet_VS.docxLP 2019 329_Vplyvy_na_rozpocet_VS.docxLP 2019 329_Vplyvy_podnikatelske_prostredie.docxLP 2019 329_Vplyvy_podnikatelske_prostredie.docxLP 2019 329_Vplyvy_socialne_vplyvy.docxLP 2019 329_Vplyvy_socialne_vplyvy.docx
Daňoví poradcovia môžu zasielať návrhy na pripomienky na metodika@skdp.sk do utorka 14. mája 2019.

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010