Prihlásiť
 
 

Novela Obchodného zákonníka v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Občianske právo

Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 37436/2019-110
Podnet: Úloha B.1. a B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 167 z 20. apríla 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/416
Dátum začiatku MPK: 03.06.2019
Dátum konca MPK: 21.06.2019
Novelizované predpisy: 40/1964 Zb. Prevziať pdf

513/1991 Zb.
Prevziať pdf

431/2002 Z.z.
Prevziať pdf

34/2002 Z.z.
Prevziať pdf

346/2018 Z.z.
Prevziať pdf

83/1990 Zb.
Prevziať pdf

455/1991 Zb.
Prevziať pdf

147/1997 Z.z.
Prevziať pdf

530/2003 Z.z.
Prevziať pdf

7/2005 Z.z.
Prevziať pdf

71/1992 Zb.
Prevziať pdf

213/1997 Z.z.
Prevziať pdf

161/2015 Z.z.
Prevziať pdf

595/2003 Z.z.
Prevziať pdf

LP 2019 416_vlastnymat (1).pdfLP 2019 416_vlastnymat (1).pdfLP 2019 416_predkladacia (3).pdfLP 2019 416_predkladacia (3).pdfLP 2019 416_dovodova_osobitna (1).pdfLP 2019 416_dovodova_osobitna (1).pdfLP 2019 416_dovodova_vseobecna (3).pdfLP 2019 416_dovodova_vseobecna (3).pdfLP 2019 416_formulare.zipLP 2019 416_formulare.zipLP 2019 416_navrh-vykonavacieho-predpisu_likvidacia (1).pdfLP 2019 416_navrh-vykonavacieho-predpisu_likvidacia (1).pdf

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010