Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Zdaňovanie dividend v kontexte cezhraničných transakcií

Vážení členovia SKDP,

kancelária SKDP pre Vás pripravila klubové stretnutie k téme: "Zdaňovanie dividend v kontexte cezhraničných transakcií"

Termín: 7. apríl 2022 od 15:00 do 18:00 h.
Lektor:  Ing. Dana Slivková, PhD. (FR SR)
Zdaňovanie dividend podľa zákona o dani z príjmov a podľa Modelovej zmluvy OECD s dopadom na zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia; spôsob zdaňovania dividend; dopad aktuálnej vnútroštátnej legislatívy pre zdaňovanie dividend na dividendy; interpretácia pojmu „skutočný vlastník príjmu“ v kontexte aktualizácie Modelovej zmluvy OECD a zákona o dani z príjmov; implementácia sekundárneho práva Európskej únie  do zákona o dani z príjmov;  dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou a jej vplyv na zdaňovanie dividend; prezentácia praktických príkladov.

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010