Prihlásiť
 
 

Metodický pokyn k určeniu preddavkov na daň inak podľa § 10 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cieľom metodického pokynu je na praktických príkladoch uviesť určenie platenia preddavkov na daň inak
podľa § 10 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 361/2014 Z. z.“) na základe žiadosti daňovníka alebo z úradnej moci správcu dane.

Viac v prílohe...


Príloha: 2017.08.07_MP_dan_MV.pdf

ZDROJ: portál FR SR


© SKDP 2010