Prihlásiť
 
 

Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív

Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novelizované zákony v oblasti daní a súvisiacich predpisov:

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (čl. VII)
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. VI)

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2024/86

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/005115/2024-632
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:26.02.2024
Číslo legislatívneho procesu:LP/2024/86
Dátum začiatku MPK:23.02.2024
Dátum konca MPK:14.03.2024

LP 2024 86_konsolidovane_znenie_595-2003.docxLP 2024 86_konsolidovane_znenie_595-2003.docxLP 2024 86_konsolidovane_znenie_431-2002.docxLP 2024 86_konsolidovane_znenie_431-2002.docxLP 2024 86_dovodova_osobitna.docxLP 2024 86_dovodova_osobitna.docxLP 2024 86_dovodova_vseobecna.docxLP 2024 86_dovodova_vseobecna.docxLP 2024 86_predkladacia_sprava.docxLP 2024 86_predkladacia_sprava.docxLP 2024 86_vlasny material_Kryptoaktiva.docxLP 2024 86_vlasny material_Kryptoaktiva.docx

Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010