Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Posudzovanie možnosti vzniku stálej prevádzkarne počas práce z domu a súvisiace otázky pred, počas a po pandémii COVID-19

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Posudzovanie možnosti vzniku stálej prevádzkarne počas práce z domu a súvisiace otázky pred, počas a po pandémii COVID-19"

Lektor: Ing. Dana SLIVKOVÁ, PhD. (FR SR)
Termín: 18.10.2023 (15:30 - 17:30)
Režim práce z „Home office“ sa stal pre mnohých zamestnávateľov štandardom najmä v období pandémie. Takéto zamestnanecké schémy je možné využívať na základe technologického vývoja. Aj po období pandémie rastie globálna mobilita a režim práce z „Home office“ sa stáva stále bežnejším štandardom. Počas klubového stretnutia bude prezentovaný súčasne platný legislatívny rámec pre zdaňovanie príjmov plynúcich z takýchto zamestnaneckých schém. Budú vysvetlené podmienky vzniku stálej prevádzkarne pri cezhraničnom výkone závislej činnosti, posudzovanie daňovej rezidencie, podmienky zdaňovania závislej činnosti a povinnosti zamestnávateľov.

Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010