Prihlásiť
 
 

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/7890/2017-74
Podnet:uznesenie vlády SR č. 380 z 8. júla 2015
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:18.05.2017
Číslo legislatívneho procesu:LP/2017/356
Dátum začiatku MPK:18.05.2017
Dátum konca MPK:07.06.2017
Novelizované predpisy:431/2002 Z.z. Prevziať pdf
Sprievodná dokumentácia vlastny_material.docxvlastny_material.docxPredkladacia správa.docxPredkladacia správa.docxdovodova_sprava_osobitna_cast.docxdovodova_sprava_osobitna_cast.docxdovodova_sprava_vseobecna_cast.docxdovodova_sprava_vseobecna_cast.docx

© SKDP 2010