Prihlásiť
 
 

Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 01.01.2018, ktoré sa týkajú zlúčenia, splynutia, rozdelenia účtovných jednotiek

V databáze usmernenia a pokyny pribudla nasledovná informácia k zákonu o účtovníctve:

Informácia k zmenám v zákone o účtovníctve od 01.01.2018, ktoré sa týkajú zlúčenia, splynutia, rozdelenia účtovných jednotiek
Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), odbor daňovej metodiky vydáva informáciu k zmenám v zákone o účtovníctve od 01.01.2018, ktoré sa týkajú zlúčenia, splynutia, rozdelenia účtovných jednotiek. čítaj viac...


© SKDP 2010