Prihlásiť
 
 

Schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účinnosť: 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Parlamentná tlač 1104

NRSR 1104_Schvalene znenie.docxNRSR 1104_Schvalene znenie.docx1104_Pozmen a dopln navrh_ Peter Kremský II (2).pdf1104_Pozmen a dopln navrh_ Peter Kremský II (2).pdf1104_Pozmen a dopln navrh_ Anna Andrejuvová II (2).pdf1104_Pozmen a dopln navrh_ Anna Andrejuvová II (2).pdf1104_Pozmen a dopln navrh_ Peter Cmorej II (2).pdf1104_Pozmen a dopln navrh_ Peter Cmorej II (2).pdfSpoločná správa VSV tlač 1104 (1).docxSpoločná správa VSV tlač 1104 (1).docx1104-dôvodová správa osobitná (2).docx1104-dôvodová správa osobitná (2).docx1104-dôvodová správa všeobecná (1).docx1104-dôvodová správa všeobecná (1).docx1104-vlastný materiál (3).docx1104-vlastný materiál (3).docx

Hlavným účelom novely bolo najmä prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia – zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu a prioritizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe.

Pozmeňujúcim a doplňujúcim poslaneckým návrhom sa dopĺňa ust. § 33b, ktorým sa ustanovuje právo na výber formy výplaty starobného dôchodku (z II. piliera), v zmysle, ktorého starobný dôchodok z II. piliera vyplatený po dovŕšení dôchodkového veku jednorázovo (vo výške prevyšujúcej tzv. referenčnú sumu) má podliehať dani z príjmu.

Zdroj: NR SR


© SKDP 2010