Prihlásiť
 
 

FR SR zverejnia informačný materiál k preukazovaniu konečného príjemcu príjmu


Finančná správa

Tlačová správa

Pripravili sme informačný materiál k preukazovaniu konečného príjemcu príjmu


BRATISLAVA – 12.09.2023: Finančná správa pripravila pre daňové subjekty užitočnú pomôcku, aby v praxi vedeli preukazovať osobu konečného príjemcu príjmu na základe zákona o dani z príjmov. K tejto problematike totiž finančná správa dostáva množstvo otázok a preto verí, že daňovým subjektom pomôže zorientovať sa v tejto problematike. Materiál je zverejnený na portáli finančnej správy.

Definíciu konečného príjemcu príjmu ustanovil zákon o dani z príjmov, rovnako aj postup platiteľa dane v prípade, ak túto osobu nevie preukázať. Zákon o dani z príjmov ani iný daňový právny predpis však neustanovuje spôsob preukazovania takejto osoby. Finančná správa preto aj na základe dopytov verejnosti pripravila pre svojich klientov podrobný informačný materiál s cieľom zmierniť právnu neistotu a administratívnu záťaž. Dokument nájdu daňové subjekty na portáli finančnej správy.

Spôsob preukazovania osoby konečného príjemcu príjmu platiteľom dane závisí od okolností a skutočností týkajúcich sa jednotlivých prípadov cezhraničných vzťahov, najmä od významnosti rizík a rozsahu rizikovosti týchto prípadov. Rozsah spôsobu preukazovania tejto skutočnosti závisí od úrovne rizikovosti prípadu. Súčasťou vydaného informačného materiálu je aj vzor čestného vyhlásenia príjemcu príjmu, vzor dotazníka k preukázaniu statusu konečného príjemcu príjmu a príklady možných dokumentov preukazujúcich tvrdenia deklarované príjemcom príjmu.

Informačný materiál vypracovala finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Slovenskou komorou daňových poradcov. Spoločne ju odporúčajú daňovým subjektom uplatňovať v ich cezhraničných daňových vzťahoch a možné je ju primerane uplatniť aj na účely príslušných medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zdroj: www.financnasprava.sk

2023.08.24_003_MZ_2023_I.pdf2023.08.24_003_MZ_2023_I.pdf2023.09.12_TS_infomaterial.pdf2023.09.12_TS_infomaterial.pdf


© SKDP 2010