Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Minimálna daň pre právnické osoby a jej dôsledky pre neaktívne obchodné spoločnosti

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Minimálna daň pre právnické osoby a jej dôsledky pre neaktívne obchodné spoločnosti"

Lektor: JUDr. Marta VALIŠOVÁ (advokátka)

Termín: 13.06.2024 (15:00 - 17:00)
Dňa 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmu, ktorou sa zavádza minimálna daň právnických osôb – predtým známa ako daňová licencia. Skutočnosť, že inštitút minimálnej dane sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2024, umožňuje spoločníkom a štatutárnym orgánom malých alebo neaktívnych obchodných spoločností zvážiť, ako ďalej postupovať. Obsahom prednášky bude okrem krátkej prezentácie aktuálnej právnej úpravy minimálnej dane právnických osôb najmä prehľad možných spôsobov zrušenia obchodných spoločností bez likvidácie. Nakoľko nie vždy je možné dosiahnuť zrušenie spoločnosti bez likvidácie, v prednáške sa budeme venovať aj popisu procesu likvidácie obchodnej spoločnosti a jej úskaliam.
Program prednášky:

1. Zavedenie minimálnej dane právnických osôb a prehľad právnej úpravy (účel, subjekt, výška, výnimky
2. Predaj obchodnej spoločnosti – prevod obchodného podielu
3. Zrušenie obchodných spoločností bez likvidácie

    a. Zlúčenie
    b. Splynutie
4. Zrušenie obchodných spoločností s likvidáciou
Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť.
Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010