Prihlásiť
 
 

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Opatrenie MF SR č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/554

Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/013624/2019-721
Podnet: podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/554
Dátum začiatku MPK: 22.07.2019
Dátum konca MPK: 09.08.2019
LP 2019 554_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 554_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 554_Dovodova_sprava (1).docxLP 2019 554_Dovodova_sprava (1).docxLP 2019 554_Opatrenie (1).docxLP 2019 554_Opatrenie (1).docxLP 2019 554_DPFOBv19-v1.0-vzor (1).pdfLP 2019 554_DPFOBv19-v1.0-vzor (1).pdfLP 2019 554_DPPOv19-v1.1-vzor (1).pdfLP 2019 554_DPPOv19-v1.1-vzor (1).pdfLP 2019 554_Konsolidovane-znenie-opatrenia (1).pdfLP 2019 554_Konsolidovane-znenie-opatrenia (1).pdf
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010