Prihlásiť
 
 

Zdaňovanie cenných papierov


27. februára 2024 sa uskutočnilo školenie k zdaňovaniu príjmov z cenných papierov so skúsenými lektormi z MF SR Miroslavou Brnovou, ktorá sa v prvej časti venovala najmä zdaňovaniu príjmov z cenných papierov u fyzických osôb a Petrom Honiačkom, ktorý sa zameral na zdaňovanie operácií s cennými papiermi u právnických osôb. Po krátkom úvode, v ktorom si účastníci pripomenuli základné pojmy, právne predpisy upravujúce cenné papiere v SR a právnu reguláciu obchodovania s cennými papiermi, sme sa venovali téme zdaňovania príjmov, ktoré plynú FO v súvislosti s cennými papiermi a to tak z príjmov, ktoré plynú z ich držby ako aj z príjmov plynúcich fyzickým osobám z ich prevodu. Podrobnejšie bola rozobraná špecifická úprava týkajúca sa zamestnaneckých akcií a akcií pre „kontraktorov“, ktorá súvisí so začínajúcimi spoločnosťami tzv. startupmi (avšak nie len s nimi). Táto úprava je účinná od 1. januára 2024. Okrem toho sme sa dozvedeli, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu si fyzické osoby môžu k príjmom v súvislosti s cennými papiermi uplatniť daňové výdavky a v akej výške, kedy sú tieto príjmy oslobodené, ako aj z ktorých príjmov zdravotné poisťovne navyše vyrubia aj odvody do zdravotnej poisťovne. Počas prednášky sme sa oboznámili s názormi MF SR na zdaňovanie výplaty „dividend“ z podielových fondov a na zdaňovanie príjmov plynúcich z ETF fondov. Pokiaľ ide o zdaňovanie operácií s cennými papiermi u právnických osôb, ich zdaňovanie je primárne naviazané na účtovníctvo. Peter Horniaček preto vo svojej časti poskytol základný prehľad účtovania jednotlivých operácií (vrátane praktických príkladov), ktoré sú východiskom pre správne zdaňovanie týchto príjmov. Špeciálne sa venoval oceňovaniu a preceňovaniu cenných papierov v čase, upozornil na to, kedy dochádza k okamihu zdanenia, ako aj na to, kedy a za akých podmienok môžu právnické osoby tento druh príjmov oslobodiť.
V prípade, že Vás táto problematika zaujíma a chcete sa dozvedieť podrobnosti, vypočujte si nahrávku do 30.4.2024.

© SKDP 2010