Prihlásiť
 
 

Zverejnené predbežné informácie k opatreniam v oblasti účtovníctva pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní, Slovenskú kanceláriu poisťovateľov a EXIM banku SR

Opatrenie MF SR č. MF/011685/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov - NÁVRH

Predbežná informácia - PI/2023/208

Cieľom návrhu je doplniť položky do výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky spolu s príslušnými vysvetleniami z dôvodu správneho vykazovania údajov.

PI 2023 208_Predbezna-informacia (21).docxPI 2023 208_Predbezna-informacia (21).docx

Členovia SKDP sa môžu zapojiť do pripomienkovania formou zaslania vyjadrení a podnetov k pripravovaným legislatívnym návrhom na sprava_databaz@skdp.sk do 27. júla 2023.

Termín ukončenia pripomienkového konania k predbežným informáciám 31. júla 2023

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010