Prihlásiť
 
 

TS: Prvé interpretácie Národnej účtovnej rady
Tlačová správa
Národnej účtovnej rady

Prvé interpretácie Národnej účtovnej rady

Bratislava, 17. júna 2024

Vážená pani redaktorka,
Vážený pán redaktor,

radi by sme Vám predstavili prvé interpretácie Národnej účtovnej rady, ktorá vznikla 5. októbra 2023.
Viac ... Národná účtovná rada (skdp.sk)

Prvými okruhmi problémov na ktoré upriamila svoju pozornosť s cieľom prispieť k uľahčeniu života podnikateľov a ich účtovníkov sú:

- elektromobilita v daňových a účtovných súvislostiach

- ocenenie a účtovanie kúpeného nevyhradeného ložiska nerastu

Elektromobilita v daňových a účtovných súvislostiach

Nástup e-mobility je celosvetový trend, ktorý sa javí ako nezvratný. Výrobcovia automobilov zverejňujú termíny, kedy ukončia výrobu a predaj spaľovacích motorov. Je teda pravdepodobné, že o pár rokov budú aj na Slovensku v predajoch dominovať elektromobily. Náklady na nabíjanie elektrických vozidiel budú každým rokom rásť a budú zasahovať stále väčší počet daňovníkov.

Uplatňovanie výdavkov na nabíjanie elektrických vozidiel nemá v zákone o dani z príjmov špecifické ustanovenia. Daňovníci môžu uplatniť preukázateľne vynaložené výdavky na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov (rovnako ako pri fosílnych palivách), pričom sa môžu rozhodnúť pre jeden z 3 spôsobov ich uplatňovania. Jednotlivé spôsoby uplatňovania výdavkov na PHL, majú pri elektrických vozidlách svoje špecifiká, obmedzenia a limity.


Problematickou oblasťou pri elektrických vozidlách sa javí byť zdokladovanie preukázateľného nákup PHL. Pre porovnanie, daňovník pri spaľovacích vozidlách obdrží pri nákupe PHL doklad od prevádzkovateľa siete čerpacích staníc. Pri elektrických vozidlách je však možností nabíjania viac. Elektrické vozidlo môže byť nabíjané na verejných nabíjacích staniciach (odplatne alebo bezodplatne), v sídle a priestoroch samotného daňovníka alebo z domácej siete zamestnanca, ak dostal služobné vozidlo aj na súkromné účely. Vo väzbe na spôsoby preukazovania a uplatňovania nákladov na spotrebu PHL, vznikajú v aplikačnej praxi rôzne situácie a nejasnosti s uplatňovaním výdavkov.

Návod na to ako k tejto problematike pristupovať v praxi prináša Interpretácia NÚR č. 2/2024.

Ocenenie a účtovanie kúpeného nevyhradeného ložiska nerastu

Cieľom je interpretovať účtovanie o pozemku s ložiskom nevyhradeného nerastu, ak dôvodom jeho kúpy je ložisko nevyhradeného nerastu. Predmetom interpretácie je aj ocenenie a zaradenie kúpeného majetku, ako aj účtovanie o produkte. Základnou otázkou je, či sa má ložisko na účely účtovníctva osobitne oceniť a účtovať oddelene od pozemku. Rozhodne, pri kúpe pozemku ložisko zvyšuje jeho cenu. V zahraničí sú známe dva prístupy, buď sa ložisko chápe ako súčasť pozemku, alebo ako samostatný majetok s účtovnou a trhovou hodnotou. Možné sú oba prístupy, a to podľa podmienok v čase obstarania pozemku.

Návod na to ako k tejto problematike pristupovať v praxi prináša Interpretácia NÚR č. 1/2024.


O SKDP
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Jej cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. Podieľa sa na príprave legislatívy a snaží sa ovplyvniť jej výslednú podobu. Slovenská komora je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne), ktorá združuje národné organizácie (komory).


V prípade otázok kontaktujte:

                Slovenská komora daňových poradcov
                JUDr. Adriana Horváthová, tajomník
                email: press@skdp.sk, tel: +421 903 544 902
                Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

  TS_20240616_prve vystupy NUR.docxTS_20240616_prve vystupy NUR.docx

  V médiách: https://obecne-noviny.sk/clanky/prve-ovocie-narodnej-uctovnej-rady

  © SKDP 2010