Prihlásiť
 
 

Schválené opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia - Kilečko 2

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Novelizované zákony (opatrenia) v oblasti daní a účtovníctva:

- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (čl. VII návrhu)
- zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (čl. XII návrhu)
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. III návrhu)

Účinnosť: 1. mája 2022

Rokovanie vlády 2.2.2022 - link na materiály vrátane upraveného nového znenia

kilečko 2 - schválené opatrenia.pdfkilečko 2 - schválené opatrenia.pdfKilečeko 2_dovodova zapr prip (1)_vláda_07022022.pdfKilečeko 2_dovodova zapr prip (1)_vláda_07022022.pdfKilečko 2_vl_mat zapr prip (1)_vláda_07022022.pdfKilečko 2_vl_mat zapr prip (1)_vláda_07022022.pdfKilečko 2_Stanovisko k bodu c. 10 (2)_vláda_02022022.pdfKilečko 2_Stanovisko k bodu c. 10 (2)_vláda_02022022.pdf

Členovia SKDP môžu sledovať legislatívny proces v databáze IS SKDP Baltazár - Diskusia - Legislatívny proces alebo na webe SKDP na Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení) - v tabuľke Legislatíva.

Zdroj: úrad vlády SR a MH SR


© SKDP 2010