Prihlásiť
 
 

Nové vzory daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Predbežná informácia k návrhu vyhlášky MF SR, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu - PI/2019/222

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/014842/2019-732
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/222
Dátum začiatku PK: 24.07.2019
Dátum konca PK: 29.07.2019
PI 2019 222_predbezna_informacia_DP_EUZP (1).docxPI 2019 222_predbezna_informacia_DP_EUZP (1).docx
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010